CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Problemele și prioritățile din educație, discutate de sindicaliști cu ministrul de resort

26.08.2020

1

În ajunul începerii noului an de studii, luni, 25 august, activul sindical republican al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) a avut o întrunire cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Igor Șarov, în cadrul căreia au fost dezbătute problemele și prioritățile din sistemul educațional. Părțile au discutat despre debutul anului școlar în condiții de pandemie, precum și unele probleme de remunerare a personalului din ramură și condițiile de muncă din educație.

Ghenadie Donos, președinte al FSEȘ, a menționat că începutul anului de studii 2020-2021 se desfășoară într-un context marcat de incertitudini, cu toate acestea, este un prilej de speranță pentru comunitatea pedagogică, pentru întreaga societate, or, elevii, studenții, au nevoie de sprijinul cadrelor didactice, care au în față o sarcină complicată – desfășurarea procesului educațional ținând cont de situația epidemeologică. Liderul sindical a subliniat că este primordial de asigurat dreptul la educație pentru fiecare copil, dar, totodată, să se asigure respectarea drepturilor angajaților din sistem, grație cărora sistemul educațional funcționează.

Prezent la întrunire, Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a afirmat că revenirea la școală este o necesitate. „Este primordial să asigurăm desfășurarea procesului educațional în conformitate cu cerințele situației de pandemie. Educația înseamnă viitorul nostru. Ne îngrijorează însă semnalele pe care le avem din unele țări unde a fost reluat procesul educațional și au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu Covid-19. Trebuie să fie întreprinse toate măsurile de protecție și luate în considerare toate scenariile pentru care trebuie să fim pregătiți”, consideră președintele CNSM.

În cadrul acestei întrevederi, sindicaliștii au venit cu un set de propuneri menite să susțină activitatea cadrelor didactice. Astfel, s-a comunicat despre necesitatea creării unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, inclusiv a Codului muncii, care ar reglementa explicit procedura de retribuire a muncii, a timpului de staționare în perioada pandemiei, reieșind din principiul păstrării salariului integral pentru angajații din sistem, ca formă de protecție socială a acestora.

Sindicaliștii au reiterat necesitatea relansării dialogului social în cadrul comisiei bipartite, pentru a pune în discuție proiectul Convenției Colective. Totodată, ei au subliniat necesitatea unui dialog permanent pe segmentul știință și cercetare, în vederea estimării impactului negativ al reformei Academiei de Științe și a măsurilor de protecție socială a angajaților Institutelor de Cercetare din cadrul Academiei.

De asemenea, s-a discutat despre acordarea unor plăți compensatorii la cheltuielile pe care le suportă cadrele didactice pentru măsuri de protecție personală, dar și pentru asigurarea studiilor la distanță, inclusiv în caz dacă se va trece la această formă de activitate. În acceași ordine de idei, sindicalișii au accentuat importanța completării bugetului pentru remunerarea muncii suplimentare prestată de către cadrele didactice, înlăturarea inechităților din Legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, revenirea la premiul anual integral și ajutorul material.

Potrivit lui Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, anul acesta sistemul educațională se confruntă cu o situație fără precedent, iar pentru a depăși problemele existente au fost elaborate șapte modele de studii pentru desfășurarea noului an de învățământ în condiții speciale. Pentru prevenirea infectării cu COVID-19 a elevilor și profesorilor au fost stabilite reguli stricte, impuse de autorități, în învățământul primar și secundar, învățământul vocațional-tehnic și cel superior.

Ministrul a menționat că învățământul la distanță este o formă dificilă de desfășurare a unui proces educațional de calitate. O problemă majoră legată de învământul la distanță este faptul că peste 22 de mii de copii și peste 3 mii de cadre didactice din țară nu au calculator, iar cei care dispun de echipamentul necesar le lipsesc abilitățile respective. Pentru a îmbunătăți situația, a fost lansată o campanie de colectare a calculatoarelor, au fost alocate surse suplimentare de la buget pentru procurarea calculatoarelor, s-au implicat partenerii de dezvoltare, mediul de afaceri din țară și străinătate. Cu toate acestea, ministrul a subliniat că, în funcție de cum va evolua situația epidemeologică, vor fi întreprinse măsurile necesare, inclusiv prin desfășurarea învățământului la distanță.

Ministrul a afirmat că siguranța și sănătatea elevilor și a cadrelor didactce este o prioritate. În acest sens, toate instituțiile de învățământ vor fi asigurate cu dozatoare, dezinfectanți și termometre. Igor Șarov a precizat că revenirea la școală este o mare provocare și a spus că mizează pe susținerea și aportul structurilor sindicale în această direcție.

Săptămâna aceasta conducerea Federației Sindicale a Educației și Științei și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării vor avea o întrevedere cu Ion Chicu, Prim-ministru al Republicii Moldova, pentru a discuta problemele din sistemul educațional și solicitările sindicaliștilor menționate mai sus.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova