CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Platforma Societății Civile UE-Moldova s-a reunit la Chișinău

14.02.2020

IMG-5cb8b6f3b932fde46d1bf699f713ef6b-V

A șasea ședință a Platformei Societății Civile UE-Moldova (PSC) a avut loc joi, 13 februarie 2020, la Chișinău. Membrii PSC au discutat despre stadiul actual al implementării Acordului de asociere și s-au concentrat în special pe aspectele sociale ale Acordului, pe provocările viitoare legate de muncă, precum și pe inițiativele din sectorul justiție și combaterea corupției.

Platforma Societății Civile UE-Moldova este unul dintre organismele înființate în cadrul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Aceasta permite organizațiilor societății civile din ambele părți să monitorizeze procesul de punere în aplicare și să-și pregătească recomandările sale autorităților relevante din ambele părți, precum și să aprobe declarațiile care să evidențieze progresele realizate și să abordeze problemele care îngrijorează societatea civilă.

La lucrările ședinței au fost prezenți E.S. Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko, Eugen Revenco, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cristian Pîrvulescu și Ion Guzun, co-președinți ai Platformei, reprezentanți ai Platformei din partea UE și Republica Moldova – reprezentanți ai sindicatelor, patronatului și organizațiilor non-guvernamentale.

În discursul său, E.S. Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko, s-a referit la importanța asigurării unui cadru predictibil în ceea ce ține de pluralismul politic și în mass-media, democrație și implicarea societății civile, implementarea reformelor în domeniul justiției, combaterii corupției, asigurării statului de drept.

În contextul discuțiilor despre progresele înregistrate în domeniul implementării Acordului de asociere UE-Moldova, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a prezentat participanților un raport privind aspectele sociale ale implementării Acordului și recomandări ale CNSM care ar putea contribui la îmbunătățirea situației social-economice din țară și la creșterea nivelului de trai al populației.

Astfel, Sergiu Sainciuc a reiterat poziția CNSM cu privire la necesitatea stabilirii unui salariu minim unic pe țară în mărime de 50-60 la sută din salariul mediu pe țară; efectuarea unei analize complexe a impactului implementării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; perfecționarea în continuare a legislației salarizării în vederea asigurării principiului plății egale pentru muncă egală și între genuri; elaborarea și adoptarea unui plan complex de combatere a fenomenului “muncii la negru” și de achitare a salariilor „în plic”.

Totodată, Sainciuc s-a referit importanța perfecționării mecanismului de stabilire a pensiei anticipate; instituirea unui sistem integrat al Inspecției de Stat a Muncii; neadmiterea promovării proiectului noului Cod al muncii; asigurarea funcționării continue a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective; neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților.

Membrii Platformei au discutat situația cu privire la implementarea Acordului de Asociere, au pus în dezbatere o serie de subiecte ce țin de reformele pe care le presupune acest Acord și vor adopta o declarație comună. În principal, subiectele care vor fi incluse în declarație se vor referi la reformele care se desfășoară fie anevoios, fie parțial, înregistrându-se progrese limitate în domenii cum ar fi: crearea unui sistem judiciar independent; combaterea corupției la toate nivelurile; eliminarea politizării instituțiilor de stat; creșterea competitivității produselor moldovenești, promovarea politicilor active pe piața forței de muncă, protecție socială și egalitatea între femei și bărbați.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene, Ambasadei Olandei, în cadrul unui proiect de susținere a societății civile implementat de Transparency International-Moldova, precum și de CNSM.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova