CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Partenerii sociali își consolidează eforturile în vederea elaborării standardelor ocupaționale în ramura construcțiilor

15.11.2013

sindicons

Elaborarea și implementarea standardelor ocupaționale în ramură construcțiilor, prin corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, va contribui la sporirea calității pregătirii resurselor umane. Despre aceasta au comunicat vineri, 15 noiembrie, partenerii sociali din ramură, în cadrul unui atelier de lucru unde a fost efectuat un schimb de experiență în domeniul standardelor ocupaționale (SO).

La atelier au participar reprezentanți ai Guvernului, Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”Sindicons”, Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor de Materiale de Construcţie “Condrumat”, Organizației Internaționale a Muncii, experți în domeniul SO din România și Italia.

Scopul atelierului a fost de a consolida eforturile partenerilor sociali din ramura construcțiilor în vederea elaborării cît mai rapide a SO și de a face schimb de experiență cu experții din străinătate.

Victor Talmaci, președintele Federației ”Sindicons”, a comunicat că implementarea SO este necesară deoarece va contribui la dezvoltarea ramurii în ansamblu și la o mai bună pregătire profesională a personalului muncitoresc.

Lidia Barburoș, președintele Comitetului sectorial în construcții, a informată că în anul 2012 au fost elaborate două SO – pentru profesiile de zugrav și de lăcătuș instalator tehnică sanitară, iar în anul 2013 – pentru profesiile de fierar betonist și pietrar zidar.

Barburoș a precizat că în ramura construcțiilor sunt necesare de elaborat și adoptat 35 de SO însă procesul decurge anvoios din cauza că importanța SO nu este pe deplin înțeleasă, deoarece lipsește un dialog eficient dintre agenții economici din ramură și sistemul de învățămînt.

Cei prezenți, au subliniat că este important de preluat SO din alte țari însă, trebuie să fie luate în considerare particularitățile ramurii construcțiilor din Republica Moldova și evoluțiile de pe piața muncii.

Centrul Informațional al Sindicatelor