CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Partenerii sociali din ramura construcțiilor au convenit majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare

11.01.2022

20220105_134332

Convenția colectivă în ramura construcțiilor este încheiată și produce efecte pentru perioada 18 decembrie 2018 – 18 decembrie 2022. Pe întreaga perioadă de valabilitate a Convenției, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție „SINDICONS” a optat și optează pentru majorarea salariului în ramura construcțiilor și siguranță la locul de muncă. Ori, acestea sunt printre revendicările esențiale ale organizațiilor sindicale din sectorul real al economiei, inclusiv ale celor din construcții.

Este cunoscut faptul că, în perioada 2018-2020, dialogul social la nivelul ramurii construcțiilor, de altfel ca și cel la nivel național a înregistrat o stagnare.  Deși Federația „SINDICONS” și cele două Federații Patronale din ramura construcțiilor au ajuns la un compromis în privința majorării salariului tarifar pentru categoria I de calificare și implementarea acestuia începând cu 01 ianuarie 2020, majorarea nu a fost susținută de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM.

Totuși, la data de 17 septembrie 2021, împreună cu noua conducere a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale care a demonstrat atitudine și voință politică pentru motivare social-economică a salariaților din ramură și sustenabilitate a întreprinderilor, s-a reușit deblocarea situației fiind semnat Acordul de modificare a Convenției colective în ramura Construcțiilor, prin care partenerii sociali au convenit stabilirea salariului tarifar pentru categorie I de calificare în mărime de 3815 lei.

Totodată, prin respectivul Acord partenerii sociali din ramura construcțiilor și-au asumat angajamentul de a purcede la negocieri privind stabilirea unui salariu tarifar majorat pentru categoria I de calificarea care urma să intre în vigoare începând cu anul 2022.

La 05 ianuarie 2022, partenerii sociali din ramura construcțiilor cu respectarea angajamentelor anterioare au convenit majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare în ramura construcțiilor în mărime de 5000 de lei.

Întreprinderile din ramura construcțiilor și materialelor de construcții urmează să ajusteze salariile angajaților în concordanță cu prevederile prezentului Acord de modificare a Convenției colective în ramura Construcțiilor. Salariile angajaților, din alte sectoare ale ramurii, sunt indicate în tabelul din Acord.

La momentul actual, partenerii sociali din ramura construcțiilor desfășoară consultări și negocieri colective privind implementarea altor proiecte social-economice care au ca scop dezvoltarea ramurii.

Federația „SINDICONS”