CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Partenerii sociali au subliniat că diminuarea economiei informale va contribui la eficientizarea sistemului de protecție socială în Republica Moldova

06.04.2017

IMG_7441

Marți, 4 aprilie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în colaborare cu Consiliul Pan-European Regional (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, a organizat un atelier de lucru cu participarea partenerilor sociali și a experților internaționali, pentru a discuta despre particularitățile reformei sistemului de pensii, și cum, prin combaterea economiei informale, poate fi îmbunătățit sistemul de protecție socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat că spre regret, nu toate propunerile sindicatelor au fost luate în considerare în procesul de reformare a sistemului de pensii și, în continuare, CNSM va insista asupra modificării unor aspecte sensibile ale acestei reforme.

“Indicatorii demografici arată că în țara noastră speranța de viață este foarte joasă, iar condițiile de muncă nu sunt din cele mai bune. Trebuie să găsim soluții pentru a crește salariile. Sindicatele de mai mulți ani bat alarma în privința proporțiilor mai mult decât îngrijorătoare pe care l-a atins fenomenul economiei informale. Dacă ar fi diminuat acest fenomen, am putea mai lesne găsi căi în vederea majorării salariilor în diverse ramuri ale economiei naționale”, a accentuat liderul sindical.

Raisa Scai, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a menționat că efectuarea reformei sistemului de pensii a fost o necesitate, deoarece existau tot mai multe riscuri care ar fi putut afecta funcționarea acestui sistem.

“Este o situație dificilă când 1.1 salariați asigură un pensionar, cu atât mai mult că suntem într-un proces de îmbătrânire a populație. O altă problemă ține de faptul că o bună parte din salariați nu contribuie la bugetul de asigurări sociale, deoarece activează în economia informală. Pentru a atinge progrese reale este necesar ca toți partenerii sociali și societatea să-și aducă aportul la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor”, a specificat Raisa Scai.

În context, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că austeritatea bugetului de stat este direct legată de problema economiei gri, evaziunea fiscală, nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

“Dacă acest flagel ar fi combătut și diminuat, cu siguranță ar fi identificate surse pentru majorări de salarii, pensii mai bune, un sistem de asigurări sociale mai bun, dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățiri în sistemul de medicină și educație”, a adăugat el.

Referindu-se la reformarea sistemului de pensii, Sergiu Sainciuc a prezentat o analiză comparativă complexă a propunerilor înaintate anterior de sindicate, propunerile expertului internațional Martin Hutsebaut, și prevederile finale ale reformei adoptate de autorități, unde au fost menționate principalele aspecte ale acestei reforme.

Totodată,  expertul belgian Martin Hutsebaut, a prezentat viziunea sa despre reforma sistemului de pensii, dar și despre fenomenul economiei informale – cum acesta poate fi combătut și ce ar putea fi aplicat în Moldova din experiența internațională.

“Principala cauză de ce în Moldova fenomenul economiei informale a atins proporții imense nu este doar de natură economică. Factorul principal care a dus la aceasta este lipsa încrederii cetățenilor în capacitatea autorităților de a soluționa problemele social-economice existente, dar și atitudinea individului față de stat. Există o anumită mentalitate care trebuie depășită. Cetățenii urmează să înțeleagă că dacă nu vor face plățile respective la buget, nu vor avea un sistem de protecție socială de calitate. Viitoarele generații nu vă vor ierta dacă veți continua să trăiți după modelele aplicate în prezent”, a comunicat Martin Hutsebaut.

Expertul a specificat că sunt necesare reforme în sistemul fiscal, astfel încât să fie majorate unele categorii de taxe, iar persoanele care fac abateri de la lege să fie sancționate aspru. “Procesul de reformare a sistemului de pensii este unul în continuă transformare, iar autoritățile vor ține cont de faptul că în viitor vor trebui să sprijine și mai mult sistemul de asigurări sociale”, a adăugat el.

Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, președintele Grupului de Lucru pentru reducerea ocupării informale și a fenomenului „salariilor în plic” în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Pavel Filip, a informat că în prezent se lucrează la elaborarea unui plan de acțiuni care ar contribui la combaterea economiei informale și a dat asigurări că aceste practici vor fi puse în aplicare începând cu luna august 2017.

Anna Salnikova, coordonator de programe și campanii ITUC/PERC, a comunicat participanților despre practicile implementate la nivel internațional, prin intermediul campaniilor informaționale, pentru a slăbi din “lăcomia corporațiilor” și a diminua economia informală.

“Deseori observăm că în țările de origine, companiile transnaționale au un comportament corect, respectă legislația, normele internaționale, drepturile salariaților. Însă atunci când vin pe alte piețe, îngrădesc dreptul salariaților de a se asocia și forma organizații sindicale, admit practici ilicite de activare, acordă salariile “în plic”. Pentru a contracara aceste abuzuri este necesar ca salariații să-și cunoască drepturile, iar instituțiile abilitate să supravegheze cu strictețe modul de respectare a acestora”, este de părere reprezentantul ITUC/PERC.

Cei prezenți, au mai discutat despre rolul partenerilor sociali în implementarea unor reforme bazate pe necesitățile social-economice ale populației și tendințele internaționale.

Departamentul mass-media și relații internaționale