CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Partenerii sociali au semnat Convenţia colectivă (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă

11.08.2018

cc3

În cadrul şedinţei Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 31 iulie 2018 partenerii sociali (Guvernul, Patronatele şi Sindicatele) au semnat Convenţia colectivă (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă.

Prin această convenţie se completează cadrul normativ ce reglementează relaţiile dintre salariat şi angajator, ce se stabilesc în procesul formării profesionale a salariaţilor.

Codul muncii oferă salariatului dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei profesii sau specialităţi noi. Acest drept poate fi realizat prin încheierea, în formă scrisă, a unor contracte de formare profesională, adiţionale la contractul individual de muncă.

Pe de altă parte angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţămînt, fără scoatere din activitate.

Pentru a realiza aceste drepturi şi obligaţii, prin art. 216, alin. (3) și (4) din Codul muncii, angajatorului i se oferă dreptul să încheie un contract de formare profesională continuă cu orice salariat al unității. Contractul de formare profesională continuă se încheie în formă scrisă, este un act adițional la contractul individual de muncă și se reglementează de legislația muncii și de alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii.

Potrivit  art. 217 din Codul muncii un contract de formare profesională continuă ar trebui să conţină:

  1. a) numele şi prenumele sau denumirea părţilor;
  2. b) indicarea profesiei, specialităţii şi calificării pe care o va obţine salariatul;
  3. c) obligaţiile angajatorului privind crearea condiţiilor de instruire stipulate în contract;
  4. d) termenul contractului;
  5. e) obligaţia persoanei de a urma cursul de formare profesională şi de a activa conform profesiei, specialităţii, calificării obţinute în termenul stabilit de contractul respectiv;
  6. f) condiţiile de retribuire a muncii pe durata formării profesionale continue.
  7. g) condiţiile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de părţi (de o parte) pe durata formării profesionale continue în cazul eliberării salariatului înainte de expirarea termenului prevăzut de contract.

Aceste prevederi au fost lărgite şi incluse ca clauze ale modelului Contractului de formare profesională continuă aprobat prin respectiva convenţie.

Considerăm că Convenţia colectivă (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă va fi utilă angajatorilor şi salariaţilor care doresc să încheie contracte de formare profesională şi va asigura aplicarea corectă și uniformă a prevederilor Codului muncii referitoare la încheierea contractelor în cauză.

Documentul poate fi accesat aici.

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova