CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Partenerii sociali au convenit asupra necesității mai multor acțiuni îndreptate spre promovarea principiilor muncii decente în Republica Moldova

08.10.2021

masa rotunda

De Ziua Mondială a Muncii Decente, marcată anual în întreaga lume la data de 7 octombrie, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat o dezbatere online, în formatul unei mese rotunde, cu genericul “Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali“.

La eveniment au participat conducerea CNSM, lideri sindicali din cadrul centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai patronatului și organizațiilor internaționale.

În cadrul discuțiilor, participanții s-au referit la rolul partenerilor sociali în crearea locurilor de muncă decente, prioritățile de politică socială menite să asigure un trai decent, relansarea economică în contextul pandemiei și perspectivele creării locurilor de muncă decente, respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, discuțiile din cadrul mesei rotunde au rolul de a scoate în evidență carențele privind munca decentă, pentru a contribui la dezvoltarea unui dialog social menit să sporească standardele de viață pentru cetățenii Republicii Moldova, prin salarii decente, condiții sigure de muncă, protecție social-economică echitabilă și adecvată, respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii.

Marcel Spatari, minstrul Muncii și Protecției Sociale, a spus că dialogul social este una din prioritățile Guvernului, însă, în continuare există deficiențe la acest capitol, inclusiv în domeniul reglementării relațiilor de muncă. „Intenția noastră este de a relua dialogul social la nivel național în cel mai scurt timp prin reanimarea Comisiei naționale de consultări și negocieri colective. Dialogul social trebuie să se desfășoare eficient la mai multe nivele: național, regional, sectorial și la nivel de întreprinderi. Ne propunem să îmbunătățim procesele de negocieri colective, în cooperare cu sindicatele și patronatele”.

După cum a comunicat Dan Perciun, președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, deși în unele domenii social-economice au fost obținute unele realizări, situația la capitolul muncă decentă continuă să fie precară, fiind agravată de criza economică și criza pandemică. “Prevederile privind salariul minim pe economie trebuie modificate, astfel încît să existe un singur salariu minim. Suntem convinși că salariul minim trebuie majorat. Trebuie să găsim consens între interesele mediului de afaceri și necesitățile persoanelor angajate în cîmpul muncii, pentru a vedea schimbări importante în domeniul salarizării și protecției sociale”.

„Suntem cei care pledăm zilnic pentru îmbunătățirea situației pe piața muncii, prin crearea de noi locuri de muncă, atragerea investițiilor străine în economia națională, pentru a avea cît mai multe întreprinderi care oferă locuri de muncă decente. Parcurgem însă o perioadă complicată, iar întreprinderile au nevoie de stimulente pentru a depăși criza economică. Este greu să păstrezi locuri de muncă decente în condițiile în care este pusă sub semnul întrebării existența afacerii. Dialogul social are un rol important în depășirea problemelor existente și suntem deschiși spre conlucrare pentru a spori nivelul muncii decente în țară”, a declarat Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova.

În discursul său, Ala Lipciu, Coordonatorul Național al Organizației Internaționale a Muncii, s-a referit la faptul că astăzi, 7 octombrie, Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii au semnat un nou Memorandum de Înțelegere care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă în 2021-2024, orientați pe ocupare incluzivă și productivă pentru tineri, protecție efectivă în muncă și dialog social îmbunătățit.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente, participanții la masa rotundă au adoptat un Apel în care constată că principiile muncii decente la locurile de muncă din Republica Moldova nu sunt asigurate, fapt ce erodează încrederea oamenilor muncii într-un viitor mai bun și dorința de a contribui la dezvoltarea țării.

Pentru a schimba această situație, partenerii sociali, trebuie, în regim prioritar, să decidă asupra următoarelor:

 • perfecționarea mecanismelor de subvenționare a creării noilor locuri de muncă;
 • stimularea tinerilor pentru crearea și deschiderea afacerilor proprii;
 • majorarea și stabilirea unui salariu minim unic pe țară în mărime de cel puțin 3100 de lei;
 • perfecționarea și asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în partea ce ține de plata premiul anual;
 • reducerea poverii fiscale asupra salariaților prin majorarea scutirilor la impozitul pe venit al persoanelor fizice și revenirea la scutirile pentru soț/soție;
 • lichidarea și neadmiterea restanțelor la plată salariilor;
 • finanțarea adecvată din bugetul de stat a sistemelor de sănătate, educație și îngrijire;
 • prevederea resurselor financiare în volum suficient pentru realizarea măsurilor de susținere a populației și mediului de afaceri în condițiile pandemiei și restricțiilor adoptate;
 • promovarea la toate nivelurile a parteneriatului social prin crearea comisiilor corespunzătoare la nivel ramural, teritorial și de unitate, precum și prin încheierea convențiilor colective și a contractelor colective de muncă;
 • neadmiterea modificării Codului muncii în detrimentul salariaților;
 • asigurarea activității eficiente a Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • asigurarea resurselor necesare atât în sectorul real, cât și în cel bugetar, pentru activitățile de formare și perfecționare profesională și stimularea prin facilități fiscale a instruirii pe tot parcursul vieții;
 • creșterea ponderii salariilor în cifra de afaceri și structura cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată o distribuire echitabilă a veniturilor întreprinderilor între angajatori și salariați.

Precizăm că, anul acesta, la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), genericul Zilei Mondiale a Muncii Decente este “Locuri de muncă echitabile”. În legătură cu aceasta, Sharan Barrow, secretar general al ITUC, a declarat: „Guvernele trebuie să aibă o prioritate – locurile de muncă. Ei trebuie să se întoarcă la angajare deplină. Aceasta oferă fundamentul securității economice și al justiției sociale. Cererea ITUC este de a atinge obiectivul de a crea 565 milioane de locuri de muncă și de a formaliza cel puțin jumătate din locurile de muncă informale până în 2030”.

Ziua Mondială a Muncii Decente este perioada mobilizării forțelor publice-sociale, când sindicatele din toată lumea revendică asigurarea remunerării decente și echitabile a muncii, locuri calitative de muncă, protecție socială sigură, respectarea drepturilor și libertăților angajaților.

Departamentul mass-media și relații internaționale