CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Pandemia de coronavirus a afectat puternic femeile, iar egalitatea de gen înregistrează un regres

23.03.2021

wom_comm-5eb75

Membrii Comitetului pentru femei din cadrul Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) sunt îmgrijorați de faptul că anul acesta putem vedea câțiva pași înapoi în ceea ce privește realizările în domeniul egalității de gen: de la pierderea locurilor de muncă și reducerea orelor de lucru, la creșterea violenței domestice. În același timp, efectele pandemiei au afectat femeile cel mai tare: femeile sunt cel mai probabil să continue să lucreze în primă linie în orice circumstanțe, dar și în gospodăriile care se confruntă cu consecințele muncii la distanță și a îngrijirii familiale.

Totodată, potrivit declaraților membrilor Comitetului pentru femei PERC, care s-au întrunit la data de 17 martie în ședință on-line, se atestă o creștere a nivelului de sărăcie. Pandemia a exacerbat punctele slabe care existau în societate, amplificînd inegalitățile și a arătat cît este de expusă populația la fragilitatea sistemelor de sănătate publică și lipsa totală a capacității de a răspunde la un astfel de șoc sistemic cum este pandemia de coronavirus.

La lucrările ședinței au participat membrii Comitetului pentru femei PERC, observatori din Comitetul pentru tineri PERC și de la Fundația “Fredrich Ebert Stiftung”. Tema principală a reuniunii a fost adoptarea planului de lucru al Comitetului pentru femei PERC pentru acest an. O parte a ședinței a fost dedicată dezbaterii Declarației ulterioare a Comitetului pentru femei PERC privind criza pandemică, fiind discutate și atacurile asupra sindicatelor care au loc în unele state din regiune.

Anton Leppik, secretar executiv PERC, a prezentat principalele provocări și priorități din regiunea PERC. Aline Brüser, expert de la Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), a prezentat prioritățile Comitetului femeilor din cadrul ETUC pentru acest an și munca depusă la Directiva UE privind transparența salarială. Chidi King, directorul Departamentului pentru Egalitate al ITUC, a prezentat principalele activități ale ITUC privind egalitatea de gen.

Reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a comunicat despre realizările Comisiei, provocările cu care se confruntă femeile din R.Moldova, activitatea CNSM în domeniul politicilor social-economice, de susținere a salariatelor.

Potrivit Liubei Rotaru, pandemia de coronavirsu a afectat puternic femeile din R.Moldova, prin urmare au crescut inegalitățile și discriminările, a scăzut nivelul de salarizare, a crescut nivelul de violență în familie și societate. O altă problemă importantă se referă la faptul că în R.Moldova în continuare se atestă discrepanțe în domeniul salarizării între femei și bărbați. Pentru a contribui la îmbunătățirea situației femeilor și a minimiza efectele pandemiei, Comisia de femei a CNSM a venit cu mai multe adresări către autorități, a organizat activități de informare, activități de instruire, a dialogat cu reprezentanți ai mai multor instituții guvernamentale pentru a identifica soluții care ar sprijini femeile.

Conform celor relatate de Liuba Rotaru, în continuare Comisia de Femei a CNSM se va concentra pe depășirea inegalităților, în special în sfera salarizării, unde este necesar de efectuat un audit complex la nivel național; combaterea violenței împotriva femeilor și aplicarea recomandărilor OIM în acest sens; organizarea activităților de informare și sensibilizare, prin abordarea problemelor care afectează grav situația femeilor din R. Moldova.

În contextul discuțiilor, Comitetul pentru femei PERC consideră că una dintre prioritățile zilelor noastre este consolidarea sistemelor de sănătate și îngrijire publice. Acest lucru necesită finanțare publică și încetarea politicilor fiscale care favorizează corporațiile și cei bogați. Guvernele trebuie să acționeze atât la nivel național, cât și la nivel european. De asemenea, este necesară o investiție sporită pentru a garanta disponibilitatea și calitatea serviciilor și pentru a asigura accesul la bunăstare, locuințe, apă, energie și educație, precum și finanțare pentru orașe și municipalități. Guvernele trebuie să investească în economia îngrijirii ca sursă de creare de locuri de muncă.

Participanții la întâlnire au prezentat câteva provocări naționale, activități organizate pentru Ziua Internațională a Femeii și evoluții în implementarea campaniei PERC pentru ratificarea Convenției OIM privind violența și hărțuirea în lumea muncii. Planul de lucru pentru acest an a fost adoptat după discuții privind prioritățile și activitățile care urmează să fie organizate, în principal acestea fiind Conferința PERC privind grupurile vulnerabile și Școala de femei PERC.

Sursa foto: https://perc.ituc-csi.org/

Departamentul mass-media și relații internaționale

 

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova