CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Oleg Budza, președintele CNSM, participă la Școala de Vară a Consiliului Regional Pan-European (PERC)

13.09.2018

Безымянный

”Provocările păcii, democrației și libertății în Europa” a constituit genericul Școlii de Vară organizată în perioada 11-13 septembrie, curent, de Consiliul Regional Pan-European (PERC) la Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, la care a fost invitat și participă Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Numeroșii participanți la acest eveniment de anvergură au fost salutați de către de către Irakli Petriashvili, președintele PERC și de Anton Leppik, secretarul executiv PERC.

Una dintre cele mai vii discuții s-a purtat pe marginea aspectelor democrației și extinderii influenței partidelor de dreapta și a fenomenului populismului pe continentul european, precum și vizavi de problemele democrației și libertății asocierii în contextul Europei de Est, în Europa de Sud – Est și în Turcia, care au implicat reprezentanți ai celor mai prestigioase centre universitare de pe continentul european, ai Institutului european al sindicatelor, experți independenți din Rusia, Europa de Est, regiunea Caucaz, Asia Centrală și Balcanii de Vest.

Un alt subiect actual, important l-a constituit aspectele privind mobilizarea și organizarea membrilor de sindicat, solidaritatea dintre generațiile de sindicaliști, îndeosebi în ce privește organizatorii sindicali tineri, activitatea Academiei Globale de Organizare, precum și a Comitetului de Tineret al PERC. Majoritatea participanților la dezbateri și-au exprimat adeziunea pentru majorarea capacității de muncă și a intensificării impactului în societate prin intermediul strategiei de creștere, ceea ce va permite, în viziunea lor, să examineze și să analizeze realizările înregistrate, precum și să proiecteze ce urmează a fi înfăptuit pentru a atrage generațiile viitoare de lucrători în mișcarea sindicală și în structurile acesteia.

Oleg Budza, președintele CNSM, afirmă că ”este importantă consolidarea eforturilor factorilor decizionali în asigurarea stabilității, menținerii păcii și democrației pe continentul european, șinu numai. Un rol aparte revine nouă, sindicatelor, pentru a promova munca decentă în cooperarea cu partenerii sociali, și bunăstarea lucrătorilor care contribuie la dezvoltarea economică a statelor.”

Atenția participanților la Școala de Vară organizată de PERC a fost captată de intervenția lui Benedict Stephen, directorul Academiei Globale de Organizare, care a abordat aspectele muncii decente în contextul păcii și stabilității, a evidențiat posibilitățile sindicatelor din această perspectivă.

Cu acest prilej, anunțăm că Benedict Stephen va participa în perioada 17-18 septembrie, curent, la seminarul ”Dezvoltare durabilă prin organising sindical”, organizat de către CNSM.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova