CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Oleg Budza despre salariile ”în plic”: influențează negativ securitatea națională

04.12.2018

salarii-in-plic

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține inițiativa Serviciului Fiscal de Stat (SFS) privind lupta cu salariul “în plic” și consideră că acest fenomen nu numai că aduce prejudicii statului și subminează bunăstarea oamenilor, dar influențează negativ securitatea națională.

CNSM organizează propriile campanii de combatere a schemelor ilegale de muncă, inclusiv îndreptate spre promovarea contractelor colective de muncă.

Oleg Budza, președintele CNSM a declarat într-un interviu pentru Noi.md că prezența organizațiilor sindicale la întreprinderi are o influență pozitivă în lupta cu salariile ”în plic”, ca și în perfectarea acordurilor colective de muncă și informarea bună a angajaților.

«În baza contractului colectiv este încheiat contractul individual de muncă. Acesta reflectă salariul real, dar și alte aspecte ale relațiilor de muncă», subliniază Budza. Potrivit lui, angajații ocupați în sectorul neformal al economiei nu beneficiază de o protecție adecvată, iar odată ajunși la pensionare pot conta doar pe pensii minime.

Budza crede că combaterea activă a economiei tenebre și a fenomenului achitării banilor ”în plic” este o soluție de majorare a nivelului de remunerare a muncii. El crede că aceasta este foarte important, reieșind din faptul că într-un șir de sectoare, cum ar fi educația sau construcțiile, în Moldova deja există un deficit de cadre calificate, deoarece peste hotare cetățenii Moldovei primesc oferte salariale mai atractive.

În același timp, potrivit sindicatelor, tot mai mulți angajatori renunță la achitarea salariilor ”în plic”.  Cele mai semnificative succese le au companiile mari, care implementează noi standarde ale managementului corporativ și practică controalele de audit conform regulilor internaționale.

Anul trecut veniturile bugetului din TVA la salariile achitate au crescut cu 14% și au constituit  3,5 mlrd. lei. Veniturile fondului de asigurări medicale obligatorii s-au majorat cu 12%. Iar în cazul fondului asigurărilor sociale creșterea a depășit 18% – 11,5 mlrl. lei.

Creșterea veniturilor bugetare a fost facilitată de acțiunile comune ale grupurilor interdepartamentale, printre care se numără poliția, fiscul, reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii și sindicatele. SFS contează pe o creștere a indicilor și în a.2018, și explică tendința dată prin modificarea cadrului legislativ de reglementare a achitării salariilor în sectorul real al economiei. Numai în primul semestru bugetul a primit suplimentar cca 24 mln. lei în urma depistării unor așa încălcări, ca diminuarea fondului de salarizare, a impozitului pe venit, a cotizațiilor în fondurile asigurării sociale și a asigurării medicale obligatorii. Creșterea a constituit în mediu 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Autoritățile cred că și renunțarea la scara progresivă a impozitului pe venit în Moldova și introducerea ratei unice pentru toate categoriile de cetățeni va duce la îmbunătățirea indicilor. În rezultatul inovațiilor legislative, angajații trebuie să primească mai mulți bani, iar angajatorii – să achite statului impozite mai mici din salarii.

Concomitent, Guvernul și-a pus scopul să scadă treptat povara fiscală asupra salariilor, și astfel să înlăture unul dintre factorii care stimulează economia tenebră.

Sursa: www.noi.mdDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova