CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

OIM cheamă la ecologizare, care este atât de necesară sferei muncii

13.06.2017

OIM

În perioada 5-16 iunie 2017, la Geneva, se desfășoară cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii. La lucrări participă și o delegație din partea Republicii Moldova, din componența căreia fac parte Stela Grigoraș, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM) și Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM .

Agenda Conferinței, pe lângă chestiunile permanente, precum sunt rapoartele președintelui organului de conducere și ale directorului general, programele și propunerile de buget pentru 2018-2019, informațiile și rapoartele privind aplicarea convențiilor și recomandărilor, mai include subiecte precum migrația forței de muncă, ocuparea și munca decentă pentru pace și reziliență, dar și abrogarea unui șir de convenții ale OIM – Convenția nr. 4 privind ocuparea femeilor pe timp de noapte, Convenția nr.15 privind vârsta minimă pentru hamali și fochiști în marină, Convenția nr. 28 privind protecția împotriva accidentelor a lucrătorilor angajați în încărcarea și descărcarea navelor, Convenția nr.41 privind ocuparea forței de muncă a femeilor în timpul nopții revizuită în 1934, Convenția nr. 60 privind vârsta de admitere a copiilor în muncă neindustrială și Convenția nr. 67 privind reglementarea orelor de muncă și a perioadelor de odihnă în domeniul transportului rutier.

Totodată, a fost lansată o discuție periodică privind obiectivul strategic al principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă, în cadrul acțiunilor întreprinse în urma Declarației OIM din 2008 privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă.

”Avem nevoie de politici potrivite pentru a facilita procesul de tranziție. Schimbările în sfera muncii necesită unirea eforturilor guvernelor, angajatorilor și lucrătorilor prin intermediul dialogului social”, a menționat Guy Ryder, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), deschizând lucrările Conferinței Internaționale a Muncii.

El le-a spus delegațiilor că nimic nu va distinge mai clar primul secol de activitate al OIM de cel de-al doilea, decât ecologizarea necesară lumii muncii.

„Acordul de la Paris și obligațiile asumate de statele semnatare, împreună cu Agenda 2030, oferă o oportunitate unică de a realiza consensul tripartit, pe care     l-am construit, într-o cooperare practică pe scară largă a OIM cu statele membre ale acesteia”, a declarat Ryder.

Prezentând raportul său, întitulat în acest an ”Munca într-un mediu în schimbare: Inițiativa verde”, Ryder a declarat că acesta ”subliniază potențialul ecologizării producției ca un motor puternic pentru crearea locurilor de muncă decente, o creștere și o dezvoltare puternică și echilibrată”.

Directorul general a subliniat, de asemenea, că gestionarea migrației forței de muncă este atât o responsabilitate constituțională a OIM, cât și o prioritate a agendei politice internaționale.

O comisie specială a Conferinței va discuta despre migrația forței de muncă și despre provocările gestionării acesteia, iar concluziile sale vor fi incluse în discuțiile ONU.

”Dar, pentru avea o migrație sigură, ordonată și legală, este nevoie de eforturi comune, iar oportunitatea de a contribui la procesul dat începe de la această conferință”, a spus el.

Ryder l-a prezentat pe Tabare Vázquez, președintele Uruguayului, ca reprezentant al unei țări care ”a ieșit victorioasă, în ultimii ani, în lupta pentru democrație, având astăzi instituții puternice, consolidate și o cultură a dialogului politic”.

Vorbind la deschiderea Conferinței, președintele Uruguayului a cerut delegațiilor să nu aștepte viitorul, ci să construiască ”o lume a muncii care să servească interesele tuturor”. Potrivit oaspetelui de onoare, dialogul social între guverne, sindicate și organizațiile patronale este ”cheia contractului social și a democrației”,  indispensabilă pentru progresul durabil.

Președintele a reamintit delegaților că Uruguay a fost printre primii membri ai OIM în 1919 și a reafirmat aderarea țării sale la principiile fondatoare ale OIM și la inițiativele sale centenare.

În cadrul Conferinței, comisiile muncitorilor, angajatorilor și reprezentanților guvernului vor lua în considerare modalitățile cele mai bune de promovare a păcii și a stabilității printr-o eventuală revizuire a Recomandării din 1944 (nr.71) privind ocuparea forței de muncă (tranziția de la război la pace). Promovarea oportunităților de muncă decentă este esențială în țările emergente, care ies din criză, conflict și dezastru.

Alte comisii vor discuta principiile fundamentale și drepturile la locul de muncă drept urmare a declarației OIM privind Justiția Socială. Comitetul Conferinței privind Aplicarea Standardelor va aborda situația drepturilor lucrătorilor în țările din întreaga lume și se va concentra în acest an, pe securitatea și sănătatea ocupațională (SSM).

La 15 iunie, în cadrul Summit-ului ”Lumea muncii”, cu participarea președinților Maltei, Mauritiusului și Nepalului, se va discuta la un nivel înalt situația femeilor pe piața muncii.

Conferința Internațională a Muncii stabilește politicile generale ale Organizației Internaționale a Muncii și se întrunește o dată pe an la Geneva, Elveția. ”Parlamentul mondial al muncii” reunește anual peste 5000 de delegați guvernamentali, muncitori și angajatori din 187 de state membre ale OIM.

Sursa: www.ilo.orgDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova