CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Odihna la sanatoriul „Nufărul Alb”

Staţiunile balneare constituie o parte integrală a sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii, o verigă importantă a măsurilor curative şi de profilaxie privind restabilirea capacităţii de muncă şi fortificarea sănătăţii cetăţenilor.

Un loc deosebit în acest sistem îl ocupă Sanatoriul „Nufărul Alb” din or. Cahul al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Principalul factor de tratament aici la Sanatoriu este apa minerală.

Apa minerală de Cahul se referă la apele sulfuroase (H2S+HS 49-78 mg/l), slab termale (t0 28-290C), saline (M 69-72 g/l), cu concentraţie mare de iod (22 mcg/l) şi brom (136 mg/l).

Astfel, apa minerală din Cahul este atribuită categoriei de ape minerale gen „Maţesta”.

Dar pe lângă aceasta, apa minerală de Cahul are un şir de proprietăţi caracteristice:

–          Componenţa complexă (sulfizi, iod, brom şi clorură de natriu), permite tratamentul unui perimetru larg de pacienţi;

–          Concentraţia optimă de sulfizi (49-78 mg/l);

–          Gradul înalt de mineralizare (72 g/l) – în apele de Maţesta gradul de mineralizare fiind foarte mic din cauza necesităţii de dizolvare a concentraţiei înalte de sulf;

–          Conţinutul înalt de iod (22 mcg/l) şi brom (136 mg/l) asigură anumite priorităţi în ceea ce priveşte tratamentul afecţiunilor intercurente.

Colectivul Sanatoriului a acordat până în prezent asistenţă la mii de pacienţi, între care şi cetăţeni străini. Activitatea staţiunii a fost remarcată în nenumărate rânduri ca fiind bună.

Sanatoriul a fost apreciat de repetate ori cu titlurile „Marca Comercială a anului”, „Cel mai bun contribuabil al anului”, „Premiul de calitate”  şi cu alte distincţii pe drept meritate.

Organizarea procesului de tratament constituie o prioritate pentru Sanatoriu. Procesul de tratament este asigurat de către policlinica balneară. Aici se află stabilimentul de băi, buvetul de apă minerală potabilă, cabinetele fizioterapeutice, de terapie manuală şi masaj, săli de gimnasitcă curativă şi mecanoterapie, hidroterapie şi bazin, săli cu microclimat modificat, cabinete pentru irigaţii vaginale şi hidrocolonoterapie (irigaţii intestinale), cabinete de tratament cu ozocherită.

Compartimentul de diagnostic include laboratoarele clinice şi biochimice, diagnosticul funcţional şi antroprometria. Serviciul stomatologic asigură consultarea, tratamentul şi protezarea danturii.

În Sanatoriul „Nufărul Alb” activează 245 de colaboratori, printre ei – 11 medici, de categorie superioară 8 şi de prima categorie 3, 49 de cadre medicale medii (24 de categorie superioară, 13 de prima categorie, 5 de categoria a doua).

Medicii, alţi specialişti în domeniu manifestă o atenţie deosebită faţă de pacienţi. Sănătatea pacienului este o preocupare deosebită pentru întregul colectiv care depune efort zilnic ca toţi să primească tratamentul respectiv şi să se simtă confortabil în Sanatoriu.

Investiţiile Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în ultimii ani în infrastructura Sanatoriului şi profesionalimul înalt al întregii echipe a permis Sanatoriului să devină o instituţie medicală de recuperare a sănătăţii cu mare prestigiu în Republica Moldova şi după hotarele ei.

Despre aceasta ne vorbeşte următorii indicatori. În anul 2010 şi-au fortificat sănătatea 6990 cetăţeni, în anul 2011 – 7485, în 2012 – 8306 iar în 2013 – 8655 pacienţi.

Un rol important în formarea colectivului revine comitetului sindical, care depune tot efortul spre consolidarea colectivului, asigurând astfel pacienţilor o deservire calitativă şi exemplară.

În afara programului sanatorial de tratament pacienţilor li se oferă o gamă largă de servicii culturale. În orele libere pacienţii sunt ocupaţi în diferite distracţii. Sanatoriul dispune de o bibliotecă spaţioasă cu sală de lectură, terenuri sportive, pavilioane cu jocuri de masă (şah, dame, table şi biliard), servicii de excursie.

În sala de festivităţi pacienţilor li se propun prelegeri ţinute de medici, au loc concerte, spectacole. Se demonstrază filme cu subiecte captivante. Seara, ansamblul vocal-instumental al Sanatoriului invită doritorii la dans.

La dispoziţia pacienţilor în blocul de cazare funcţionează o filială băncii, poşta, frizeria, magazine cu produse alimentare şi industriale.

Sanatoriul dispune de legătură telefonică internaţională, televiziune prin cablu, bar şi saună.

Serviciile auxiliare ale Sanatoriului sunt asigurate de echipele de înverzire a teritoriului, de construcţie, ale garajului şi spălătoriei, de serviciul tehnic şi cazangerie. Aici muncesc adevăraţi profesionişti, asigurând activitatea neîntreruptă a întregii întreprinderi.

Pozele plasate pe site completează informaţia dată şi contribuie la formarea unei opinii obiective despre Sanatoriul nostru.

Astfel, în condiţiile Sanatoriului „Nufărul Alb” se îmbină armonios acţiunea factorilor naturali de tratament şi fizioterapeutici cu înaltul grad de calificare şi sufletul mare al personalului, asigurând eficacitatea înaltă a tratamentului şi recuperării pacienţilor.

Vă aşteptăm cu drag

la Sanatoriul

 „Nufărul Alb”!

Director general – medic şef: Vasili Scutelnic

Tel. 299 2 34 40

e-mail: nufarul_alb@mail.ru

web. www.nufarul.md

 

IMG_2984

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERADacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova