CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Mesajul de felicitare al Federației SINDICONS cu prilejul Zilei minerului

14.08.2015

IMG_3242

Stimați colegi, membri de sindicat din domeniul mineritului.

Cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua minerului”, Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție ”SINDICONS” Vă adresează cele mai sincere felicitări și frumoase urări de bine.

Această zi ne oferă plăcutul prilej de a ne exprima înalta apreciere a activității Dumneavoastră și a contribuției inestimabile în dezvoltarea economiei naționale.

IMG_3278

Domeniul în care activați este unul foarte complicat dar necesar ramurii construcțiilor.

Situația actuală precară nu trebuie să ne demoralizeze, ci să ne mobilizeze la acțiuni mai eficiente pentru a făuri cu mai multă convingere și cu hotărîrea de a folosi la maximum oportunitățile care ni se oferă.

IMG_8657

Pentru profesionalismul și abnegația Dumneavoastră Vă urez multă sănătate, realizări frumoase în tot ceea ce faceți spre binele și prosperarea domeniului, întru bunăstarea familiilor Dumneavoastră, împlinirea tuturor năzuințelor profesionale și personale.

Din numele CE al Federației SINDICONS

Victor Talmaci, președinte.