CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze

04.09.2020

TURKEY/

Stimați colegi!

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze, care se celebrează anual în prima duminică a lunii septembrie, în numele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, adresez sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul gaze și petrol al Republicii Moldova, aducându-vă cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, noi realizări și performanțe în consolidarea și dezvoltarea ramurii.

Sistemul de gaze și petrol are o importanță majoră pentru economia națională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, implementarea noilor proiecte investiționale, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale și produse petroliere a consumatorilor din Republica Moldova.

Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil, este posibilă identificarea soluțiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, asigurarea securității energetice a țării.

Suntem siguri că cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.

Vă mulțumim pentru munca Dumneavoastră exercitată cu multă sârguință și plină de abnegație.

Cu mult respect,

Președinte

Margareta STRESTIANDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova