CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din construcții

10.08.2017

ea805dd62409233124a496e305e2f3a9

Stimaţi colegi de breaslă și parteneri sociali!

Cu ocazia sărbătorii profesionale, Vă adresez cele mai  sincere felicitări şi frumoase urări de bine. Ziua lucrătorului din construcţii ne oferă plăcutul prilej de a ne exprima înalta apreciere a activităţii Dumneavoastră şi a contribuţiei valoroase în dezvoltarea economiei naţionale.

Deși anevoios, domeniul în care activăm se află într-o permanentă dezvoltare și modernizare. Doar prin aceasta, putem contribui la creșterea bunăstării cetățenilor. Şi anul 2017, pentru ramura noastră este un an dificil şi complicat din mai multe aspecte, dar am vrea să Vă  asigurăm că, împreună cu partenerii sociali ai ramurii, Federaţia „SINDICONS” va depune toate eforturile ca să avem asigurat un parteneriat eficient şi constructiv în întregul complex al construcţiilor și al industriei materialelor de construcție, pentru a crea condiţii mai favorabile şi mai sigure de muncă. Vom negocia salarii mai decente, vom insista ca toate proiectele social – economice ale ramurii, iniţiate de noi şi aşteptate de toţi, să fie realizate.

Important este ca realizările frumoase să aibă un vector permanent al ascensiunii către cele mai bune practici în domeniu.

În pofida perioadelor dificile, cu eforturi comune s-a obţinut ca activitatea noastră să fie consecventă, constructivă și reformele ireversibile, astfel asigurând-se o continuitate în realizarea lor. Situaţia actuală precară nu trebuie să ne demoralizeze, ci să ne mobilizeze la acţiuni mai eficiente, pentru a munci cu mai multă convingere şi cu hotărârea de a folosi la maximum oportunităţile care ni se oferă.

Pentru profesionalismul şi abnegația Dumneavoastră, Vă urez cele mai bune şi frumoase realizări în tot ceea ce faceţi spre binele şi prosperarea domeniului. Vă doresc sănătate şi împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale.

Cu respect și sinceritate,

Victor Talmaci

Președinte al Federației SINDICONS”Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova