CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Mass-media

Departamentul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul CNSM, hotărîrile organelor eligibile ale CNSM, Constituţia Republicii Moldova, Legea sindicatelor, alte acte normative şi legislative naţionale şi internaţionale în domeniu.

Departamentul are misiunea de a planifica, coordona şi desfăşura acţiuni informaţionale privind activitatea organelor de conducere ale CNSM şi ale centrelor sindicale naţional-ramurale și de a dezvolta sistemul informațional și resursele de rețea ale CNSM.

Departamentul asigură informarea pe larg a societăţii privind misiunea şi obiectivele mişcării sindicale la etapa actuală şi despre activităţile întreprinse de către CNSM în vederea realizării scopurilor statutare.

Totodată, asigură informarea opiniei publice şi a membrilor de sindicat prin intermediul resurselor informaţionale ale CNSM.

Şef al Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM: