CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Managementul substanțelor periculoase în vizorul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

30.06.2018

ims2

Șeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a participat la 27 iunie 2018 la Reuniunea rețelei naționale a Punctului Focal EU OSHA – România prin evenimentul de lansare a Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase”, organizată de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” și Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în muncă – România cu sprijinul partenerilor sociali. Evenimentul urmărește să ofere o platformă pentru colaborare tuturor partenerilor sociali cu scopul promovării securității și sănătății la locul de muncă.

Obiectivele campaniei este de a spori gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă, prin sprijinirea schimbului de bune practice și se adresează categoriilor de lucrători expuși unui nivel mai ridicat de riscuri, prin furnizarea unor informații adaptate și a unor exemple de bune practici. ”Riscurile pot fi mai mari în cazul lucrătorilor lipsiți de experiență, neinformați sau mai vulnerabili din punct de vedere fizic, al celor care își schimbă frecvent locul de muncă sau lucrează în sectoare în care problema este puțin cunoscută sau al celor cu sensibilități fiziologice mai mari sau diferite”, a accentuat managerul Punctului Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în muncă – România, Ioana-Georgiana Nicolescu la deschiderea Campaniei 2018-2019  „Managementul substanțelor periculoase”.

”În pofida unui număr considerabil de legi, care au ca scop protejarea lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, aceste substanțe generează încă riscuri majore la adresa sănătății și a securității la locul de muncă. Numeroase persoane din Uniunea Europeană sunt expuse la substanțe periculoase în cadrul spațiului de lucru. În plus, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese , putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, care nu pot fi combătute corespunzător. De cele mai multe ori, măsurile sunt luate prea târziu, ” a menționat Tim Tregenta, Network Manager și Responsabil Relații Internaționale EU OSHA a Agenției Europeene.

Elena Carchilan, șeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, consideră că ”expunerea la substanțe periculoase în cadrul locurilor de muncă este mult mai des întâlnită decât își închipuie majoritatea oamenilor. Substanțele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate și de boli, generând și riscuri la adresa securității. Considerăm că este necesar de a acorda o atenție deosebită din partea tuturor actorilor implicați privitor la protecția la locul de muncă a salariaților ce lucrează cu diferite substanțe periculoase. Prin cooperarea cadrelor de conducere și a muncitorilor se pot pune bazele unei culturi solide de prevenire a riscurilor, în care substituția să facă parte din rutina curentă de prevenție și protecție. O etapă esențială a acestui proces constă în evaluarea completă a riscurilor la fiecare loc de muncă.”

Departamentul mass-media și relații internaționale