CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Locurile de muncă, salariile, refugiații și drepturile lucrătorilor în cadrul lanțurilor de aprovizionare – primele subiecte pe ordinea de zi a miniștrilor Muncii G20: Liderii G20 chemați să acționeze

23.05.2017

arton18720-d4fd4

Labour 20 (L20) a salutat angajamentele miniștrilor muncii din G20, reuniți la Bad Neuenahr săptămâna trecută, de a curăța lanțurile de aprovizionare globale, de a asigura o muncă și salarii decente și de a integra migranții, femeile, refugiații și tinerii prin asigurarea cu locuri de muncă.

Secretarul general al ITUC, Sharan Burrow, a declarat că „piețele forței de muncă trebuie să lucreze pentru oamenii muncii, iar Declarația Ministerială este o bază a economiei globale, care funcționează pentru toată lumea. Lanțurile globale de aprovizionare sunt fundamentate pe un model de salarii scăzute, muncă nesigură, cu creșterea muncii informale și a sclaviei moderne. Dorim ca fiecare țară să promoveze Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului pentru lucrătorii din lanțurile globale de aprovizionare, cu respectarea procedurilor de diligență și de soluționare a reclamațiilor care să permită remedierea exploatării a milioane de lucrători pe care se bazează multinaționalele în producerea şi serviciile lor”.

Legislația franceză, care are ca scop responsabilizarea companiilor pentru tratamentul lucrătorilor în lanțurile lor de aprovizionare și „pactul olandez” din Țările de Jos, sunt exemple de acțiuni pozitive ale guvernelor naționale în această direcție. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor extrajudiciare din Principiile directoare ale OCDE trebuie să fie consolidate cu consecințe pentru companiile care resping medierea și faptul că în fiecare țară ar trebui să fie un salariu, stabilit ca bază minimă, ce ar permite familiilor să trăiască cu demnitate”, a adăugat ea.

Globalizarea este în detrimentul oamenilor. Aceasta este concluzia Sondajului de opinie mondial al ITUC, în care 80% dintre cei intervievați au declarat că sistemul economic mondial favorizează pe cei bogați, și unde 85% dintre respondenți cred că este timpul pentru a rescrie regulile economiei globale.

Declarația miniștrilor muncii din țările G20 (care reprezintă 80% din comerțul mondial), potrivit căreia încălcarea drepturilor omului și a lucrătorilor nu fac parte din concurența între întreprinderile comerțului mondial, subliniază necesitatea de a pune capăt sistemului arbitrajului de muncă în lanțul de aprovizionare.

Globalizarea este în dificultate, deoarece forța de muncă din lume este în dificultate. Liderii G20 trebuie să aprobe angajamente de a scoate exploatarea în afara concurenței și de a acorda o atenție deosebită întreprinderilor mari. Astfel vom vedea că globalizarea funcționează pentru toți oamenii muncii”, a spus Burrow.

John Evans, secretarul general al Comitetului Consultativ al Sindicatelor OCDE, a salutat recunoașterea de către miniștri a faptului că drepturile lucrătorilor, inclusiv negocierile colective, trebuie protejate în noile relații de muncă din economia digitală.

Avem nevoie de un viitor al muncii, unde valoarea acesteia nu este diminuată. Ne confruntăm cu probleme persistente în economia reală, care trebuie soluționate, printre acestea numărându-se decalajele de locuri de muncă de la criza din 2008, nivelurile ridicate de inegalitate a veniturilor și munca nestandardizată, care reprezintă 60% din forța de muncă la nivel mondial.

G20 trebuie să ia acum măsuri, pentru a se asigura că economia viitorului, digital dominantă, va fi construită pe baza unor locuri de muncă de calitate, cu protecție socială universală și programe de formare a forței de muncă pentru toate vârstele și grupurile sociale. Unele dintre companiile de platformă online de astăzi ignoră standardele internaționale de muncă și relațiile de muncă. Aici guvernele trebuie să adopte măsuri de reglementare, pentru a frâna practicile care se bazează pe scăderea costurilor forței de muncă și pe creșterea numărului de locuri de muncă precare”, a adăugat el.

Miniștrii G20 Muncii s-au angajat:

De a curăța lanțurile de aprovizionare la nivel mondial:

- Ne reafirmăm angajamentul nostru față de orientările și cadrele internaționale, cum ar fi Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (Principiile directoare ale ONU). (Paragraful 22)

- Vom încuraja inițiativele de îmbunătățire a sănătății și siguranței la locul de muncă de-a lungul întregului lanț de aprovizionare la nivel mondial. (Paragraful 25)

- Insistăm asupra faptului că salariile ar trebui să ia în considerare nevoile lucrătorilor și a familiilor acestora, costul de trai și factorii economici. În acest sens, legislația privind salariul minim și negocierile colective, în special, este capabilă să stabilească baze de venit minim de subzistență pentru reducerea inegalității veniturilor, eliminarea sărăciei și realizarea unei creșteri a salariilor durabile. (Articolul 26)

- Subliniem importanța asigurării accesului la reparații. (Articolul 28)

Eradicarea sclaviei moderne și a muncii forțate:

- Ne angajăm, de asemenea, să luăm măsuri imediate și eficiente atât în țara noastră, cât și pe plan internațional, după cum este prevăzut în obliectivul de dezvoltare durabilă 8.7, pentru a eradica sclavia modernă, muncă forțată și traficul de ființe umane, precum și a aboli munca copiilor în toate formele sale până în 2025. (Paragraful 23)

Drepturile fundamentale în domeniul muncii:

- Includerea principiilor și drepturilor fundamentale în sfera muncii și condițiilor de muncă decente în acordurile comerciale. (Paragraful 24 b)

Salarii decente:

- Insistăm asupra faptului că salariile ar trebui să ia în considerare nevoile lucrătorilor și a familiilor acestora, costul de trai și de factorii economici. În acest sens, legislația privind salariul minim și negocierile colective, în special, este capabilă să stabilească bazele de venituri de subzistență pentru reducerea inegalității veniturilor, eliminarea sărăciei și realizarea unei creșteri salariale durabile. (Articolul 26)

Viitorul muncii:

- prioritățile privind viitorul muncii vizează (ii) promovarea unei protecții sociale adecvate și a unei asigurări sociale pentru toți lucrătorii; (iii) respectarea principiilor fundamentale și a drepturilor la locul de muncă reprezintă fundamentul dialogului social și al negocierii colective într-o lume a muncii în schimbare. (Anexă)

Conducătorii G20, care se vor reuni la summitul de la Hamburg din iulie, trebuie să aprobe angajamentele miniștrilor muncii și să pună în aplicare planurile naționale de acțiune pe baza procedurilor de diligență și de contestare a încălcărilor drepturilor lucrătorilor în lanțurile globale de aprovizionare, în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.

Sursa: www.ituc-csi.org/jobs-wages-refugees-and-workers

G20 este un forum creat în 1999, după criza asiatică şi rusă, pentru a reuni în jurul aceleiaşi mese ţările industrializate şi ţările emergente mari: pe de o parte Germania, Franţa, Statele Unite, Japonia, Canada, Italia, Marea Britanie şi Rusia, care compun zona dezvoltată a economiei mondiale (G8), şi, pe de altă parte, Argentina, Brazilia, Mexic, China, India, Australia, Indonezia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud şi Turcia, care compun zona emergentă a economiei mondiale, alături de reprezentanţi ai Uniunii Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale. Ţările G20 reprezintă două treimi din populaţia planetei şi aproape 90% din PIB-ul acesteia.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova