CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Liderii sindicatelor din cadrul VKP au discutat despre impactul pandemiei asupra lucrătorilor și activitățile programate pentru acest an

05.04.2021

VKP 02,04,2021

Membrii Comitetului Executiv al Confederației Generale a Sindicatelor (VKP) s-au întrunit la data de 2 aprilie curent într-o nouă ședință online, pentru a discuta mai multe chestiuni cu privire la situația socio-economică în contextul pandemiei, măsurile întreprinse de partenerii sociali pentru a atenua consecințele pandemiei, precum și mai multe chestiuni organizatorice legate de activitatea VKP planificată pentru anul 2021. La lucrările ședinței a participat Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Mihail Șmakov, președinte al VKP, și Albert Potapov, secretar general-adjunct al VKP, au efectuat o analiză a modului cum în țările din regiune sunt respectate prevederile a 11 Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), ratificate anterior, care este experiența organizațiilor membre în procesul de utilizare a noilor instrumente de lucru cum sunt videoconferințele. Totodată, ei au comunicat despre cum decurge procesul de pregătire a mai multor Declarații ale VKP, fiind prezentate proiectele lor, care urmează a fi date publicității în preajma Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă, Zilei Internaționale a Muncii, precum și a altor evenimente marcante care vor avea loc în timpul apropiat.

În cadrul ședinței s-a comunicat despre faptul că datele statistice din 2020 indică că introducerea unor măsuri restrictive menite să combată infecția cu coronavirus COVID-19, recesiunea din economia mondială și scăderea prețurilor la petrol au avut un impact negativ asupra economiilor majorității statelor care fac parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Drept urmare, dinamica principalilor indicatori macroeconomici s-a dovedit a fi negativă. Astfel, volumul produsului intern brut în CSI, în ansamblu, a scăzut cu 3 la sută. Piața forței de muncă a fost, de asemenea, grav afectată în multe state din regiune. În conformitate cu datele OIM, în al doilea trimestru al anului 2020 rata șomajului în CSI a crescut cu 27 la sută față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Participanții la ședință au menționat că în 2021 se atestă un grad sporit de incertitudine, determinat de o rată ridicată de răspândire a coronavirusului, situația de pe piața mondială a materiilor prime și dinamica economică. Toate acestea pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a statelor din regiune. În perioada post-pandemică, majoritatea economiilor vor trebui să facă față provocării creșterii competitivității lor globale și să pună în aplicare reforme structurale, care vor necesita investiții semnificative care nu vor fi ușor de găsit. În aceste condiții, este important ca sindicatele să monitorizeze situația lucrătorilor și să ceară acțiuni urgente din partea guvernelor. Dialogul social ar trebui să rămână instrumentul principal pentru rezolvarea problemelor emergente. El poate contribui la îmbunătățirea calității măsurilor și strategiilor dezvoltate pentru reacția la criză și recuperare.

În contextul discuțiilor, Oleg Budza, președinte al CNSM, a comunicat despre impactul pandemiei de coronavirus asupra salariaților din R. Moldova, acțiunile întreprinse de Confederație pentru a atenua efectele pandemiei și a promova drepturile și interesele membrilor de sindicat. Astfel, conform datelor prezentate, în primele 9 luni ale anului 2020 principalii indicatori economici s-au redus în R.Moldova cu peste 8 la sută. Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul angajaților care au declarat că situația lor la locul de muncă s-a înrăutățit din cauza COVID-19 în al treilea trimestru al anului 2020 s-a ridicat la 21,5 mii, adică 2,5 la sută din totalul populației ocupate.

În această perioadă de pandemie, pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor, Confederația a elaborat o serie de recomandări privind reglementarea relațiilor de muncă, convenite cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a asigura un nivel adecvat de protecție pentru lucrători. La solicitarea insistentă a sindicatelor au fost luate măsuri pentru a asigura remunerarea profesorilor în legătură cu suspendarea procesului educațional și introducerea învățării online. Au fost luate măsuri pentru a asigura protecția personalului medical implicat în lupta împotriva COVID-19. La insistența sindicatelor, a fost aprobată o lege care prevede plata despăgubirilor moștenitorilor personalului medical care s-au infectat la locul de muncă și au murit din cauza COVID-19.

De asemenea, datorită poziției ferme a CNSM, la ședința Parlamentului R. Moldova din 19 noiembrie 2020, a fost votată o lege în ambele lecturi, care prevede refacerea controlului responsabilității Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul relațiilor de muncă, asigurându-i integritatea funcțională.

VKP recomandă organizațiilor sindicale din regiune să nu slăbească eforturile pentru a asigura ratificarea și punerea în aplicare a Convențiilor OIM, ținând seama de restricțiile actuale legate de pandemia de coronavirus. În același timp, VKP subliniază că dificultățile de abordare a consecințelor pandemiei nu ar trebui utilizate pentru a justifica măsurile politice și economice luate de autorități care contravin standardelor internaționale ale muncii și principiilor muncii decente și îndeamnă organizațiile sindicale membre să depună toate eforturile necesare pentru a proteja drepturile și interesele lucrătorilor.

Amintim că, Confederația Generală a Sindicatelor este o structură regională care activează în spațiul Comunității Statelor Independente, înglobând 10 centre sindicale naționale din țările respective și 31 de uniuni sindicale internaționale ramurale, cu un efectiv de circa 40 de milioane de membri de sindicat.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova