CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Liderii sindicali din cultură își dezvoltă abilitățile de negociere a contractelor colective de muncă

12.09.2018

IMG_6698

Formarea competențelor de elaborare și negociere a contractelor colective de muncă a devenit ținta seminarului de instruire organizat azi, 12 septembrie, de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor  din Cultură (FSLC), la care au participat liderii sindicali din cadrul a 18 consilii ramurale ale FSLC.

Chiar la deschiderea evenimentului, Nicolae Garaz, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor  din Cultură, a remarcat faptul că seminarul în cauză este organizat în contextul declarării de către Confederația  Națională a Sindicatelor din Moldova a anului 2018 – Anul Contractelor colective de muncă. Președintele FSLC a stăruit să evidențieze că este imperios necesar ca liderii sindicali și activiștii sindicali să conștientizeze importanța contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, să se implice cât mai activ în procesul de elaborare, negociere, semnare și monitorizare a respectării acestui act juridic, precum și a Convenției Colective la nivel de ramură.

Prin intervenția sa, Eugen Covrig, șef al Departamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, s-a concentrat cu precădere pe problemele ce se iscă în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă și a oferit soluții în acest sens. Mai cu seamă, el s-a axat pe informarea liderilor sindicali din cadrul FSLC în ce privește modificările și completările la Codul Muncii al RM, Legii sindicatelor și a altor acte legislative, care vizează drepturile și obligațiile de bază ale salariaților, acțiunea contractului colectiv de muncă, încheierea contractului individual de muncă etc.

Atât Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, cât și Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică al CNSM, i-au familiarizat pe participanții la seminar cu cele mai relevante detalii privind încheierea contractelor colective de muncă, reprezentarea părților la etapa derulării negocierilor, precum și referitor la conținutul, efectele, modificarea acestui act juridic, alte aspecte ce țin de negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă.

În altă ordine de idei, Tatiana Cazacu, șefa Secției de protecție juridică și social-economică a  FSLC, a ținut să-i atenționeze pe liderii de sindicate din cultură vizavi de necesitatea monitorizării de către aceștia a respectării de către angajatori a garanțiilor stipulate în Convenția Colectivă încheiată la nivel de ramură care îi favorizează pe salariați.

Semnificația dominantă a acestui seminar organizat de FSLC este că membrii de sindicat din ramura dată se vor simți mai protejați în plan social-economic, vor conștientiza mai profund importanța contractului colectiv de muncă din perspectiva siguranței unui salariat.

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură organizează un seminar de instruire pentru liderii sindicali din teritoriu cu privire la negocierea Contractelor colective de muncă

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova