CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

La Chișinău a fost lansat Comitetul sectorial de formare profesională în domeniile comerț hoteluri și restaurante

11.09.2018

IMG_6577

Astăzi, 11 septembrie, în incinta Institutului Muncii, a fost organizat evenimentul de lansare a Comitetului sectorial de formare profesională în comerț, hoteluri și restaurante din Moldova (CSFPCHR), cu genericul „Parteneriat deschis, creativ și eficient pentru formarea profesională inițială și continuă în comerț, hoteluri și restaurante la nivel local”. La lansare au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, sindicatelor și patronatului, conducători ai mai multor instituții de învățământ profesional-tehnic din țară.

Participanții au avut posibilitatea să comunice despre oportunitățile de eficientizare a pieței muncii prin activități de parteneriat în domeniul formării profesionale continue, să stabilească relații de colaborare și să identifice prioritățile de activitate ale CSFPCHR. Totodată, aceștia au pus în discuție relevanța și rolul CSFPCHR pentru angajatori și instituțiile de formare continuă, atribuțiile Comitetului Sectorial, obiectivele pe termen mediu.

Elena Ciobanu, președinte al CSFPCHR, a precizat că acest Comitet Sectorial își propune să formeze o echipă motivată, o rețea de parteneri locali în cele trei sectoare: comerț, hoteluri și restaurante, prin dezvoltarea relațiilor de colaborare cu agenții economici din sectoare și instituțiile de formare profesională ale Republicii Moldova.

Valentina Chiriac, vicepreședinte al CSFPCHR, și președinte al Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova ”SindLUCAS”, a afirmat că scopul Comitetului Sectorial este de a acorda suport în domeniul formării specialiștilor, pentru a echilibra cererea și oferta de resurse umane pe piața muncii, în conformitate cu cerințele actuale, de a participa la elaborarea și revizuirea standardelor ocupaționale și de a înainta propuneri în Clasificatorul ocupațiilor.

În context, Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a subliniat că pentru crearea acestui Comitet Sectorial a fost depusă o muncă substanțială, iar evenimentul de astăzi vine să aducă o contribuție la dezvoltarea învățământului profesional-tehnic. “Astăzi, deși sunt la mare căutare, profesiile muncitorești sunt deseori ignorate de tineri. Însă economia moldovenească are nevoie de aceste profesii. În acest sens, în colaborare cu partenerii sociali, depunem eforturi pentru a dezvolta învățământul dual, iar Comitetele Sectoriale au un rol esențial în această direcție”, a precizat vicepreședintele CNSM.

Obiectivul general al CSFPCHR constă în susținerea asigurării agenților economici din ramură cu forță de muncă calificată prin intermediul învățământului modern. Comitetul Sectorial urmărește consolidarea parteneriatului strategic pentru formarea profesională în ramură și dezvoltarea în permanență a propriilor capacități de a contribui la modernizarea sistemului formării profesionale.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului “Comitetul sectorial pentru Formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante din Moldova: Capacități funcționale pentru parteneriat deschis, creativ și eficient pentru formarea profesională inițială și continuă în comerț, hoteluri și restaurante. “Start-up pentru o bună funcționalitate””, finanțat conform Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele Sectoriale, aprobat prin Hotărârea nr. 253 din 27.03.2018 pentru formare profesională.

La Chișinău a fost lansat Comitetul sectorial de formare profesională în domeniile comerț hoteluri și restaurante

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova