CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Jurnaliștii inițiați în domeniul securității și sănătății în muncă

30.06.2018

jurnalistii

Astăzi, 29 iunie, curent, în incinta Casei Sindicatelor are loc cea de-a doua sesiune a programului de instruire a jurnaliștilor privind drepturile sociale, organizată prin cooperare de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Fundația ”Friedrich Ebert Stiftung” (FES) și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ). Tema de bază a evenimentului a fost axată pe situația reală și legislația actuală privind domeniul securității și sănătății în muncă.

Inițial, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a ținut să-i familiarizeze pe reprezentanții mass-media din țară cu cadrul legal internațional al muncii și să informeze jurnaliștii despre  convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova. În această ordine de idei, dumnealui i-a informat despre actele internaționale de bază din domeniul muncii, despre angajamentele asumate privind respectarea și implementarea actelor internaționale ratificate.

În timp ce Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, le-a relatat reprezentanților mass-media despre modul cum decurge aplicarea de către instanțele de judecată din RM a cadrului legal internațional în procesul soluționării litigiilor de muncă.

Nemijlocit, la starea de lucruri și legislația existentă în domeniul securității și sănătății în muncă s-a referit în intervenția ei Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sinidcatelor. Ea a abordat subiectul reformei controlului de stat în domeniul securității și sănătății în muncă. La concret, le-a vorbit jurnaliștilor despre cadrul normativ în vigoare, care reglementează domeniul în speță. Îndeosebi, dumneaei a insistat cu detalii despre situația post-reformă în domeniul securității și sănătății în muncă. Nu a evitat să abordeze și carențele care s-au înregistrat în procesul de transferare a competențelor de control în domeniul securității și sănătății în muncă de la Inspectoratul de Stat al Muncii către alte autorități.

Cornelia Cozonac, Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, a prezentat un studiu de caz în care este reflectat modul cum jurnaliștii scriu despre subiectul abordat, cum se informează și se documentează aceștia în această privință.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova