CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Interviu cu Igor ZUBCU, președintele nou ales al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

08.12.2021

263469709_1825777850938931_2667593235393902735_n (1)

Igor ZUBCU: „Orice problemă poate fi soluționată de către sindicaliști în conlucrare cu partenerii sociali

 – Domnule Igor Zubcu, în primul rând, felicitări cu ocazia alegerii în funcția de președinte al CNSM, cu o majoritate covârșitoare de voturi. Cu ce sentimente v-ați început primele zile de muncă în noua postură?

– Am fost onorat de încrederea colegilor sindicaliști. Eu, la rândul meu, mă angajez să depun toată străduința, să fiu mai devotat ca oricând mișcării sindicale. Voi promova imaginea sindicatului în relația cu partenerii sociali de nivel național, voi lua cele mai înțelepte decizii, în urma consultării cu colegii, pentru a promova cele mai urgente revendicări întru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale membrilor de sindicat.

- Veți deține președinția CNSM într-o perioadă dificilă pentru societate în general și pentru mișcarea sindicală în special. Care sunt principalele priorități de activitate sindicală pe care vi le propuneți să le realizați până la Congresul IV al CNSM din 2022?

– Am identificat mai multe probleme urgente, priorități pe termen scurt. La domeniul consolidării și dezvoltării instituționale, îmi propun ca prioritate organizarea și desfășurarea Congresului IV al CNSM. Este nevoie de a găsi forme noi de consolidare a mișcării sindicale, de a fortifica spiritul de echipă. Orice problemă poate fi soluționată în strânsă conlucrare cu partenerii sociali.

Precum se știe, principala misiune a sindicatelor este protecția socială a angajaților, dar și a tinerilor și a pensionarilor. În acest domeniu trebuie, în primul rând, asigurată majorarea salariilor. Trebuie să fie majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și obținută stabilirea unui salariu minim unic pe țară. De asemenea, un alt pas este să promovăm modificarea Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care ar asigura echitate în fixarea salariilor (la cadrele didactice, funcționarii publici (CNAS), personalul medical finanțat din bugetul de stat ș. a.)

Un pilon al mișcării sindicale este dialogul social la nivel național. Ce acțiuni vă propuneți să realizați pentru perioada următoare ca să revitalizați dialogul  tripartit, pentru a pune pe agendă și a rezolva problemele membrilor de sindicat?

– Într-adevăr, revitalizarea dialogului social și a parteneriatului social este un alt obiectiv al nostru, pe care urmează să-l realizăm împreună cu partenerii. Trebuie să fie reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) în condițiile legii (convocarea lunară) și să insistăm asupra discutării celor mai stringente probleme la ședințele acesteia. Vom promova propuneri de modificare a Legii 245/2006 astfel încât să fie asigurată rotația la conducerea CNCNC. De asemenea, vom intensifica comunicarea cu comisiile parlamentare pe subiectele cele mai stringente, inclusiv pe marginea proiectelor și a inițiativelor legislative promovate de deputați.

- Ați pomenit mai sus despre pensionari. Majoritatea oamenilor în etate o duc destul de greu, unii trăind doar din pensie, neavând sprijin din partea copiilor. Ce prevede conducerea CNSM pentru ușurarea vieții acestora?

– CNSM are un șir de propuneri privind sistemul de pensii și asigurări sociale. În primul rând, vom discuta cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu comisiile parlamentare propunerile ce vizează modificarea Legii 156/1998. Evident, vom pune în discuții și propuneri ce se referă la îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale, înainte de toate fiind vorba de acordarea prestațiilor sociale din ziua angajării. Există multe probleme pe care le putem soluționa doar împreună, în strânsă conlucrare cu partenerii sociale, cu factorii de decizie.

Numărul de membri de sindicat scade proporțional cu reducerea populației și, s-ar putea spune, este legat de exodul în Europa cu scop de muncă. Cum vedeți dvs. soluționarea problemei vitale: menținerea populației acasă, a fondului genetic, legat de problemele sociale, de nivelul de trai?

– Sindicatele fac parte din societate, sunt parte integrantă, suflet din sufletul acesteia, și orice mișcare, orice zdruncinătură se răsfrânge și asupra sindicatelor. Da, mulți tineri au plecat în străinătate în căutarea unei vieți mai bune, a unui rost în viață. Și de acum înainte sindicatele vor depune toate eforturile pentru a-i antrena pe tineri în proiecte, a stimula crearea de locuri de muncă, pentru că o societate nu are viitor dacă îmbătrânește pe an ce trece, iar tinerii pleacă afară, pierzând încrederea într-un trai mai bun aici, acasă. Noi credem că putem a construi ceva durabil aici, muncind cinstit pentru binele nostru și al copiilor noștri.

- Domeniul drepturi sindicale și dreptul muncii constituie, de ani buni, câmpul de luptă al sindicatelor. Știm că sindicatele și-au manifestat dezacordul în repetate rânduri cu amendamentele promovate de ultimele guvernări…

 – În primul rând, o să insistăm ca să fie exclusă taxa de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale. E nevoie de un mecanism facil de dobândire a statutului de persoană juridică de către organizația sindicală.

Iar cât privește litigiile de muncă, vom promova implementarea unui mecanism simplificat (extrajudiciar) de soluționare a litigiilor individuale de muncă, inclusiv prin procedura medierii. Evident, este nevoie de un mecanism de monitorizare a respectării drepturilor sindicale și de muncă ale membrilor de sindicat. Insistăm să fie sporit numărul reprezentanților CNSM în cadrul grupului de lucru înființat sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru elaborarea propunerilor de modificare a Codului muncii. Nu trebuie să admitem amendarea Codului muncii în defavoarea salariaților, lucru despre care sindicatele au tras nenumărate semnale de alarmă.

- Multe probleme ale angajaților, uneori cu consecințe grave, țin de domeniul securității și sănătății în muncă. CNSM are un departament serios, unde lucrează specialiști buni: Inspectoratul Muncii al Sindicatelor. Cum vedeți lucrurile aici, în această sferă, în timpul apropiat?

 - Într-adevăr, securitatea și sănătatea la locul de muncă este o prioritate pentru noi. Este nevoie să revizuim cadrul normativ existent în domeniul securității și sănătății în muncă și al Inspecției Muncii pentru a asigura conformitatea cu prevederile actelor internaționale ratificate de Republica Moldova. Racordarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140-XV din 10 mai 2001 la standardele internaționale (Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și Convenția OIM nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură), prin prisma observațiilor comitetului de experți OIM.

Drept consecințe ale instituirii moratoriului asupra controlului de stat din anul 2016 pe o perioadă de 6 luni și în urma modificărilor și completărilor unor acte legislative, începând cu 28.04.2017, s-a diminuat controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă. Dacă luăm în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a accidentării la locul de muncă a lucrătorilor. Vom lucra și în acest domeniu cu toată seriozitatea și dăruirea, fiindcă nu este nimic mai de preț decât viața și sănătatea oamenilor.

– Domnule Zubcu, vă mulțumim pentru timpul acordat și vă urăm succes în activitatea dvs.

Pentru conformitate: Natalia HADÂRCĂ, redactor Publicația Periodică „Vocea Poporului”