CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Instruiți cum să dezvolte parteneriatul social în sfera muncii din ramura energetică

05.10.2021

244010854_1079390619465602_3357372215241671398_n

Circa 30 de sindicaliști, membri ai Comitetelor Sindicale din cadrul întreprinderilor „Termoelectrica”, „Moldelectrica”, „RED Nord”, „CET Nord” și „Nodul Hidroenergetic Costești”, care fac parte din Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova ,,Sindenergo”, au fost instruiți recent în cadrul activității cu genericul „Parteneriatul social în sfera muncii. Stilurile de negociere”, organizată cu suportul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI).

În prima parte a activității de instruire, au fost prezentate principiile de bază ale parteneriatului social, prevederile legislative naționale și internaționale, iar în partea a doua – participanții au fost instruiți cum să-și dezvolte abilitățile privind gestionarea negocierilor, prin intermediul exercițiilor în grup fiind puse în practică cunoștințele acumulate.

Potrivit Victoriei Niță, președinte al Federației ,,Sindenergo”, organizația pe care o conduce continuă activitățile de instruire ale membrilor săi în vederea dezvoltării capacităților de organizare și de consolidare a sindicalismului din ramură, abordând diverse subiecte de interes pentru membrii de sindicat.

Participanții la această activitate au menționat actualitatea și utilitatea informațiilor prezentate de formatorul Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale ”Sănătatea”, și au declarat că astfel de activități, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de idei și de experiență cu colegii de la alte întreprinderi din ramură.

Amintim că, Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI) este un sindicat global, care întrunește peste 350 de organizații din 135 țări și reprezintă interesele a peste 12 milioane de sindicaliști. Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova ,,Sindenergo”, împreună cu Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS” și Federația Sindicatelor din Silvicultură “SINDSILVA” – sunt membri ai BWI.

Departamentul mass-media și relații internaționale