CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

În Moldova a fost organizat Congresul VI al Federației Sindicatelor din Comunicații

09.02.2018

IMG_2299

Astăzi, 9 februarie, delegații la Congresul VI al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM) s-au întrunit în incinta Institutului Muncii, unde au analizat rezultatele activității din ultimii cinci ani, au ales organele de conducere și au trasat obiectivele pentru perioada următoare.

La lucrările Congresului VI al FSCM au participat delegați din toată țara, sindicaliști de la întreprinderile din ramură, și invitații: Vitalie Tarlev, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, președinți ai centrelor sindicale național ramurale, sindicaliști din Federația Rusă și România.

Conform ordinii de zi, delegații la Congres au audiat raportul de activitate al organelor de conducere ale FSCM în vederea realizării direcțiilor de activitate pentru anii 2013-2018, prezentat de Ion Pîrgaru, președinte al FSCM; au fost informați despre activitatea Comisiei de Revizie și Control a FSCM în perioada de referință; au ales organele de conducere–președinte, vicepreședinte, alegerea membrilor și a președintelui Comisiei de Revizie și Control; au validat împuternicirile membrilor Consiliului FSCM.

În raportul de dare de seamă, Ion Pîrgaru, președintele FSCM, a menționat că pe tot parcursul activității‚ Federația, în colaborare strânsă cu partenerii sociali,  a depus eforturi în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă de la întreprinderile din ramură, majorării salariilor, îmbunătățirii aspectelor ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă, apărării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat în instanțele de judecată, iar o atenție deosebită a fost acordată organizațiilor sindicale primare, care sunt veriga principală a Federației.

“FSCM a promovat principiile muncii decente prin negocierea și încheierea Convențiilor și Contractelor colective; consolidarea mișcării sindicale, susținerea organizațiilor membre, schimbarea formelor și metodelor de activitate, care să permită sindicatelor să treacă de la vorbe la fapte. Bunăoară, polițe de asigurare privind asistența juridică dețin toți membrii din cele 83 de organizații membre ale FSCM. La adresa Federației au parvenit peste 300 de petiții și au fost înregistrate peste 2750 de apeluri telefonice, toate fiind examinate minuțios și identificate operativ soluții. De asemenea, au fost elaborate mai multe ghiduri și materiale informative. Au fost dezvoltate relațiile de colaborare cu o serie de organizații sindicale internaționale şi implementate mai multe proiecte ale tinerilor sindicalişti”, a comunicat liderul sindical.

În context, sindicaliștii au pledat pentru majorarea salariului minim pe țară și s-au arătat îngrijorați de impactul migrației masive a populației. Pentru a soluționa aceste probleme, sindicaliștii propun să fie aliniat treptat salariul minim la minimul de existență și majorarea ulterioară a acestuia.

Menționăm că pe parcursul anilor 2013-2017 au fost create și au aderat la FSCM organizații sindicale din cadrul întreprinderilor ICS „Ericsson Telecomunications” și Compania Publică „Gagauzia Radio Televizionu”.

În urma procedurii de alegeri, noul președinte al FSCM a fost reales Ion Pîrgaru, iar vicepreședinte a fost aleasă Elizaveta Iurcu.

Pentru perioada următoare, sindicaliștii și-au propus să încheie noi Convenții și Contracte colective de muncă în cadrul întreprinderilor din ramură, dezvoltarea dialogului social și a politicilor de prevenire a accidentelor și maladiilor de muncă, modernizarea sistemului de instruire a membrilor de sindicat în diverse domenii, activizarea liderilor sindicali din cadrul organizațiilor sindicale primare, identificarea unor soluții în cadrul parteneriatului social care ar contribui la ajustarea nivelului de trai al membrilor de sindicat la standardele Uniunii Europene.

Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova face parte din Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și are peste 12 mii de membri.

Congresul VI al FSCM

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova