CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

În 2020, peste 7000 de sindicaliști au beneficiat de activități de formare și instruire

09.11.2021

132484189_1346084769060662_7609668247234630308_n

Pe parcursul anului 2020, peste 7000 mii de sindicaliști din R. Moldova au participat la activitățile educaționale desfășurate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, centrele sindicale național-ramurale și Institutul Muncii, și au beneficiat de instruiri în diverse domenii. Aceste date au fost comunicate marți, 9 noiembrie, în cadrul mesei rotunde “Educația sindicală în condiții pandemice: experiențe și provocări”.

Participanții, conducerea CNSM, lideri ai centrelor sindicale național-ramurale, conducerea Institutului Muncii, formatori naționali, au pus în discuție rezultatele activității educaționale derulate pe parcursul anului trecut și au analizat experiențe și așteptări ale formatorilor și centrelor sindicale național-ramurale din perspectiva educației sindicale.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, activitatea educațională a fost profund afectată de situația pandemică, în urma căreia au fost necesare adaptări semnificative la noile cerințe, în conformitate cu normele de protecție și sănătate adoptate de autorități, pentru protecția populației.

Cu toate acestea, după cum a comunicat Chiriac, CNSM a continuat să organizeze activități educaționale atât în format online, cât și cel mixt, prin participarea redusă a beneficiarilor de programe educaționale, conform prevederilor Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 în domeniul politicii educaționale.

“Instruirea activului sindical este o prioritate în activitatea CNSM. Având în vedere situația pandemică, în cadrul activităților de instruire s-a pus accent pe adaptarea activității organizațiilor sindicale și a liderilor sindicali la contextul pandemic în domeniul securității și sănătății în muncă, legislației muncii, protecției social-economice, promovării drepturilor și intereselor tinerilor salariați, politicile de susținere a femeilor, normele și recomandările internaționale în domeniul muncii.”, a subliniat Chiriac.

La rândul său, Viorel Braga, directorul Institutului Muncii, a spus că situația pandemică și-a lăsat amprenta asupra activității instituției pe care o conduce. Însă, în pofida restricțiilor, Institutul Muncii a continuat să livreze servicii educaționale de calitate, atât online cât și offline.

Cu o contribuție considerabilă la educația sindicală, în baza unor programe internaționale de instruire și schimb de experiență, a avut-o Departamentul mass-media și relații internaționale. În acest sens, este important de subliniat suportul oferit din partea Organizației Internaționale a Muncii, (Oficiul din Geneva și Oficiul din Budapesta), Confederația Internațională a Sindicatelor, Consiliul Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor, Confederația Generală a Sindicatelor (VKP), Fundația “Friedrich-Ebert-Stiftung”, și altor federații globale sindicale (IndustriALL Global Union, Federația Europeană a Sindicatelor din domeniul Serviciilor Publice (EPSU), Federația Sindicală Globală a Lucrătorilor din Serviciile Publice (PSI), Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI)).

Participanții la discuții au subliniat că în perioada următoare este important de dezvoltat noi programe educaționale, pentru a spori abilitățile și capacitățile profesionale ale liderilor de sindicat și nivelul de pregătire a acestora, astfel încât în cadrul activitățile educaționale care vor fi desfășurate să fie abordate tematici de interes pentru membrii de sindicat, conform politicilor CNSM în domeniul educației sindicale.

De asemenea, s-a discutat despre necesitatea introducerii în planurile de formare sindicală a unor metode noi, interactive, de instruire, conform conceptului de educație continuă, care include și educația socio-profesională a salariaților.

Departamentul mass-media și relații internaționale