CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Guvernul a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022

30.12.2021

765240-1544687751-salariile-in-romania-de-la-1-ianuarie-2019-salariul-minim-brut-va-fi-de-2350-lei-667x500 (1)

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat și adoptat în cadrul ședinței Guvernului din 29 decembrie 2021.

Acesta prevede aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei, în conformitate cu principalii indicatori macroeconomici prognozați pentru anul 2022.

Cuantumul respectiv este cu circa 1100 lei mai mare, decât cel estimat pentru anul 2021 (8796 lei).

Salariul mediu lunar pe economie se utilizează:

– la determinării plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale;

– la determinării venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației;

– la determinarea valorii pagubei pricinuite în cazul săvârșirii infracțiunii, potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) și alin. (11) din Codul Penal;

– la determinarea mărimii pagubei care a dus la evaziuni fiscale a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale și/sau financiar, potrivit prevederilor art. 244 alin. (1) și alin.(2) lit. b) din Codul penal;

– la determinarea mărimii daunelor cauzate drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrângerea dreptului de desfășurare a activității de întreprinzător, inclusiv desfășurarea neîntemeiată a unor controale, conform prevederilor art. 328 alin. (11 ) din Codul penal.