CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Garantarea drepturilor și salarizarea adecvată a angajaților, principalele teme ale întrevederii liderilor sindicali cu conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

13.02.2018

IMG_2339

Perfecționarea legislației muncii, cadrului legal în domeniul ocupării forței de muncă și îmbunătățirea remunerării salariaților din medicină și asistență socială au devenit principalele subiecte ale întrevederii pe care a avut-o astăzi, 13 februarie, conducerea CNSM cu cea a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a solicitat susținerea conducătorilor  MSMPS privind continuarea procesului de perfecționare a Codului Muncii al RM și racordarea acestuia la standardele internaționale în domeniul muncii. În această ordine de idei, Mihail Hîncu s-a declarat împotriva promovării și adoptării noului Cod al Muncii.  El  s-a pronunțat pentru neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților. Totodată, vicepreședintele CNSM a cerut sprijinul  MSMPS pentru negocierea și încheierea Convențiilor Colective pe diferite subiecte, care necesită reglementare suplimentară și pot fi soluționate prin intermediul parteneriatului social.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, în timpul întrevederii, s-a pronunțat pentru revizuirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile în dependență de salariul pe țară și promovarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la aplicarea sistemelor netarifare de salarizare. El a mai insistat pentru urgentarea promovării proiectului de Lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și elaborarea mai multor mecanisme de stimulare a creării noilor locuri de muncă. La concret, Sergiu Sainciuc a propus ca perfectarea cadrului legal în domeniul salarizării personalului medical să prevadă stabilirea unui sistem unic de salarizare atât pentru lucrătorii medicali remunerați din contul fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală, cât și pentru angajații din sănătate plătiți din bugetul de stat.

”În cadrul întrevederii de astăzi cu conducerea CNSM, am avut un schimb bun de opinii și idei privind soluționarea problemelor abordate de sindicate”, a declarat Boris Gâlcă, secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dumnealui a menționat că conducerea MSMPS împărtășește îngrijorările CNSM privind domeniul ocupării forței de muncă, legislației muncii, sistemul asigurărilor sociale de stat și de asistență medicală. ”Se poate de spus că am avut o discuție foarte sinceră și am convenit că asemenea întrevederi să se desfășoare în mod regulat, dar mai ales în funcție de necesitate”, a conchis secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova