CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Femeile sindicaliste au făcut totalurile activității desfășurate în ultimii doi ani

02.12.2019

IMG_5613

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a făcut totalurile activității desfășurate în perioada anilor 2018-2019.  La ședința de evaluare, care a avut loc la 29 noiembrie curent, au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai structurilor statale și ai societății civile.

Potrivit Liubei Rotaru, președintele Comisiei de Femei, activitatea structurii în această perioadă a fost direcționată spre realizarea obiectivelor Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 privind asigurarea egalității de gen în sindicate. Sindicalistele și-au propus ca priorități în activitate promovarea sănătății și protecției social-economice a femeilor, activizarea măsurilor în vederea respectării principiului muncii decente și a unui salariu echitabil pentru femeile încadrate în câmpul muncii, inclusiv a diminuării discriminării la locul de muncă, continuarea promovării perspectivei de gen în structurile sindicale.

Totodată, pe parcursul acestor doi ani, sindicalistele au fost antrenate într-o serie de activități la nivel internațional, susținând politicile și inițiativele Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC).

”Am reușit să consolidăm echipa, să purtăm un dialog constructiv cu factorii de decizie, să avem o colaborare foarte bună cu specialiștii din cadrul CNSM și cu președinții centrelor sindicale națonal-ramurale, dar și cu colegii sindicaliști de peste hotarele țării, pentru că avem aceleași scopuri și ne bucurăm împreună când înregistrăm succese. Cu toate acestea, multe probleme rămân încă nesoluționate, asupra acestora urmând să ne concentrăm atenția în continuare”, a menționat Rotaru.

Oleg Budza, președintele CNSM, a evaluat pozitiv activitatea Comisiei de Femei în această perioadă și a menționat că ponderea femeilor în structura Confederației este din ce în ce mai mare, ajungând la 62%, ceea ce le permite să desfășoare o activitate eficientă în domeniul promovării drepturilor sociale și de muncă a salariatelor. ”Cu toate astea, tindem să sporim procentual cota femeilor în organele de conducere sindicale, astfel încât, către 2022, în conducerea CNSM să se regăsească și femeile”, a accentuat liderul sindical.

Prezentă la eveniment, Olga Nicolae, consilier în cadrul PERC/ITUC, a subliniat că armonizarea vieții de familie cu munca prezintă un interes sporit pentru Comitetul de Femei al PERC,  deoarece, în continuare, femeile depun o muncă deosebită acasă, îngrijind de familii în detrimentul carierei. ”Foarte multe femei încă se află pe locuri de muncă mai prost plătite, cu un decalaj mare de salarizare – 40%, ceea ce este regretabil”, a spus ea.

În cadrul ședinței de evaluare mai multe sindicaliste au luat cuvântul și s-au expus asupra realizărilor Comisiei de Femei în perioada de referință, apreciind activitatea structurii drept una satisfăcătoare.

Ana Selina, președintele Federației Sindicatelor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „SINDINDCOMSERVICE”, ex-președinte al structurii de femei din cadrul CNSM, a remarcat că preocuparea de bază a structurii trebuie să rămână asigurarea egalității de gen la locul de muncă prin remunerare egală pentru muncă egală și posibilitatea de creștere profesională a femeilor. Totodată, o atenție sporită necesită a fi acordată în continuare condițiilor de muncă și sănătății angajatelor.

Comisia de Femei este o structură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat. În componența Comisiei de Femei a CNSM fac parte 24 de sindicaliste, reprezentante a tuturor centrelor sindicale național-ramurale.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova