CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia „SINDICONS” va organiza o expoziție foto despre istoria și activitatea Sindicatului din construcții

24.12.2014

sindicons

În ziua de joi, 25 decembrie, cu începere de la ora 12.30, Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”, în comun cu organizaţiile sindicale primare din ramură, va desfăşura o expoziție foto despre istoria și activitatea Sindicatului din construcții din Republica Moldova, precum şi despre cei mai buni activiști sindicali.

Scopul evenimentului constă în informarea salariaţilor de la întreprinderile din ramura construcţiilor despre istoria și activitatea Sindicatului din construcţii în general şi, în special, despre acţiunile întreprinse în cadrul proiectelor „Politica de tineret în contextul implicării tinerilor în activitatea sindicală pentru anii 2013 – 2015”, şi ”Îmbunătățirea nivelului condițiilor de muncă și de sănătate a salariaților din ramură pentru anii 2013 – 2015 ”.

Ambele proiecte sînt implementate de Federaţia „SINDICONS” cu susţinerea financiară din partea Confederaţiei Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV Internationaal).

La expoziţie vor participa salariaţii întreprinderilor din ramura construcţiilor, lideri şi activişti sindicali, persoanele implicate în realizarea proiectelor şi partenerii sociali.

Acţiunea va avea loc în incinta Teatrului de revistă „Ginta Latină”, or. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 18.