CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia „SINDICONS” va înainta către CNAM propuneri referitor la îmbunătăţirea actului medical

21.01.2014

Untitled-1

În perioada 17-18 ianuarie curent, la Vadul lui Vodă a avut loc o reuniune a membrilor Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS” în cadrul căreia au fost discutate diverse metode de perfecţionare a activităţii Comitetului Executiv, inclusiv modul de conlucrare cu organizaţiile sindicale primare din ramură.

Totodată, la şedinţă a fost invitat Mircea Buga, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), pentru discuții despre sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din Moldova. Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei „SINDICONS” i-au adresat mai multe întrebări conducătorului CNAM vis-a-vis de calitatea serviciilor medicale prestate de către instituţiile medicale din ţară.

IMG_3050

De asemenea, s-a vorbit despre negocierile colective purtate la nivel naţional în cadrul cărora sindicatele şi patronatele au solicitat menţinerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la cota stabilită pentru anul 2013. Sindicaliştii au menţionat că majorarea primelor cu 0,5 la sută în anul 2014 va creşte considerabil presiunea fiscală asupra salariaţilor şi angajatorilor oneşti, fapt ce poate conduce la creşterea economiei informale şi nicidecum majorarea veniturilor la buget.

În rezultatul discuţiilor s-a convenit ca în viitorul apropiat Federaţia „SINDICONS” să înainteze către CNAM propuneri referitor la îmbunătăţirea actului medical.

La sfîrşitul primei zile de lucru, membrii Comitetului Executiv ai Federaţiei „SINDICONS” au avut parte de o serată organizată în memoria poetului Dumitru Matcovschi. Pe parcursul serii au evoluat interpretul Laurenţiu Popescu şi poetul Mihai Vîlcu. La fel, specialişti din cadrul Bibliotecii municipale B. P. Haşdeu au prezentat biografia şi opera marelui poet Dumitru Matcovschi.