CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația SINDICONS: La Întreprinderea de stat „Mina de piatră din Mileştii Mici” există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă

02.03.2015

IMG_8093

La Întreprinderea de stat „Mina de piatră din Mileştii Mici”, din cauza admiterii mai multor încălcări a legislaţiei muncii de către angajator, există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă

În cadrul adunării sindicale din 25 februarie curent salariaţii de la Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici” au înaintat angajatorului mai multe revendicări şi anume:

– să achite de urgenţă restanţele la salariu;

– să achite de urgenţă datoriile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;

– să achite de urgenţă datoriile la cotizaţiile sindicale;

– să lichideze neajunsurile depistate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

IMG_8132

Totodată, în scopul evitării declanşării unui conflict colectiv de muncă la întreprindere, minerii au cerut, ca în termen de trei zile de la data primirii revendicărilor, conducătorul întreprinderii să convoace o şedinţă comună angajator-sindicat pentru a stabili condiţiile şi termenii de soluţionare a revendicărilor.

La adunarea sindicală au fost prezenţi conducătorul întreprinderii şi reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”.

Conform prevederilor Codului muncii angajatorul este obligat să răspundă în scris Comitetului sindical în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării revendicărilor. În cazul în care angajatorul va refuza, total sau parţial, să îndeplinească revendicările adunării sindicale sau nu va răspunde la revendicări în termenul stabilit, la întreprindere va fi declanşat conflict colectiv de muncă.