CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația „SINDICONS” insistă asupra acordării dreptului la pensie în condiții avantajoase pentru salariații care activează în condiții grele de muncă

28.04.2017

IMG_8927

Vineri, 28 aprilie, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS” a organizat o întrevedere de lucru cu participarea conducerii Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, liderilor sindicali, conducătorilor de la mai multe întreprinderi din construcții și minerit, unde au discutat despre unele prevederi ale noii reforme a sistemului de pensii care se răsfrâng negativ asupra salariaților.

Astfel, sindicaliștii solicită acordarea dreptului la pensie în condiții avantajoase pentru salariații din ramură, care activează în condiții grele și nocive de muncă.

Victor Talmaci, președintele Federației ”SINDICONS”, a subliniat că prin modificarea și completarea Legii privind sistemul public de pensii a fost abrogat alineatul (3) al art. 41 privind vârsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele.

Reieșind din cele menționate de liderul sindical, lista funcțiilor, potrivit căreia se acorda dreptul la pensie persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele, a fost aprobată printr-o hotărâre de Guvern din 1992, care nu mai corespunde realităților.

Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a informat că rezultând din necesitatea actualizării acestei liste (Lista nr. 1 a unităților de producție, lucrărilor, profesiilor, funcțiilor), a fost inițiată procedura de revizuire a cadrului normativ prin actualizarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale.

În cadrul discuțiilor, Viorica Dumbrăveanu a specificat că s-a solicitat ministerelor de resort, Academiei de Științe a Moldovei și partenerilor sociali înaintarea propunerilor ce țin de necesitatea încadrării în condiții de muncă deosebite și speciale a unor funcții și profesii.

Cei prezenți, au specificat că unele funcții și profesii prevăzute în Lista nr. 1 necesită a fi revizuite, deoarece au apărut funcții noi, ca urmare a transformărilor economice, apariției unor tehnologii noi. Revizuirea acestei liste va contribui la identificarea unor mecanisme obiective ce se referă la dreptul la pensie în condiții avantajoase pentru salariații care activează în condiții grele și nocive.

Participanții la întrevedere au convenit asupra creării unui grup de lucru care va înainta propuneri argumentate de revizuire a Listei nr. 1, în temeiul căreia se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova