CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația „SINDICONS” continuă procesul de instruire a membrilor săi

18.11.2014

sind_1

În perioada 13-15 noiembrie curent Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”, în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), a organizat un seminar în România pentru instruirea activului sindical de la întreprinderile din ramură cu tema: „Managementul sindical al riscurilor psihosociale la locul de muncă şi motivarea lucrătorilor”.

sind_2

Obiectivele seminarului: la finele stagiului de formare participanţii să:

  • cunoască noţiunile principale cu privire la riscurile psihosociale la locul de muncă;
  • poată aplica metode de evaluare şi prevenire a expunerii lucrătorilor la riscuri sociale;
  • cunoască prevederile procedurilor europene în materie de comunicare şi informare a lucrătorilor;
  • cunoască modelul de comunicare organizaţională în construcţii;
  • deţină metode de eficientizare a comunicării în organizaţii;
  • poată aplica tehnologii de recrutare sindicală.

sind_4

Liliana Posţan, formator sindical din cadrul Institutului Muncii al CNSM, a vorbit cursanţilor despre cum trebuie să abordeze sindicatele riscurile psihosociale la locul de muncă. Totodată, a relatat şi despre plusvaloarea pe care o pot aduce sindicatele la dezvoltarea comunicării în organizaţii ca proces interuman şi de management.

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „SINDICONS”, a prezentat participanţilor procesul de recrutare în sindicat de la „a” la „z”.

sind_3

La lucrările seminarului au participat Gheorghe Bălăceanu şi Vereş Kalman, formatori sindicali din cadrul Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA „Anghel Saligny” din România, care au demonstrat practici şi tehnici de motivare utilizate în cadrul procesului de recrutare a noilor membri de sindicat.

La seminar au participat lideri de sindicat cu experienţă şi salariaţii tineri.