CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația ”Sindicons” a organizat un seminar de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, axat pe evaluarea factorilor de risc la unitate

07.04.2017

IMG_7636

La data de 05.04.2017, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții ”Sindicons”,  a organizat un seminar de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă cu tematica: ,,Factorii de risc profesional și evaluarea riscurilor profesionale în unitate”.

Grupul țintă a fost membrii comitetelor pe securitate și sănătate în muncă din cadrul  întreprinderilor de ramură; specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă; președinți ai comitetelor sindicale la nivel de unitate, ingineri, maiștri responsabili tehnici.

În cadrul seminarului au fost discutate diferite situații care apar pe parcursul activității.

Formabilii au fost instruiți teoretic și practic privind evaluarea factorilor de risc la întreprindere.

La finele cursului formabilii au următoarele competențe: cunoașterea elementelor sistemului de evaluare a riscurilor; vor putea aplica prevederile actelor normative ce reglementează securitatea și sănătatea (SSM) la locul de muncă.

Conform Legii 245 din 21.07.2006 ,,Privind organizarea şi funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial”,  pe lângă Comisia tripartită la nivel de ramură a fost constituit Consiliul de specialitate în domeniul SSM, compus din câte trei membri din partea fiecărui partener social (sindicat, patronat și minister).

În cadrul acestui seminar, au fost instruiți și membri ai comitetului pentru securitate și sănătate în muncă la nivel de ramură.  Potrivit sindicaliștilor, este important ca membrii consiliului de specialitate în domeniul SSM să fie bine instruiți, deoarece acest consiliu coordonează activitatea comitetelor pe securitate și sănătate în muncă la nivel de întreprindere.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova