CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia „SINDICONS” a organizat o expoziție foto despre activitatea Sindicatului

29.12.2014

sin3

Joi, 25 decembrie, Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”, în comun cu organizaţiile sindicale primare din ramură, a organizat o expoziție foto despre istoria și activitatea Sindicatului din construcții din Republica Moldova, precum şi despre cei mai buni activiști sindicali.

sin1

Scopul evenimentului a fost de a informara salariaţii de la întreprinderile din ramura construcţiilor despre istoria și activitatea Sindicatului din construcţii în general şi, în special, despre acţiunile întreprinse în cadrul proiectelor „Politica de tineret în contextul implicării tinerilor în activitatea sindicală pentru anii 2013 – 2015”, şi ”Îmbunătățirea nivelului condițiilor de muncă și de sănătate a salariaților din ramură pentru anii 2013 – 2015 ”.

sin2

Ambele proiecte sînt implementate de Federaţia „SINDICONS” cu susţinerea financiară din partea Confederaţiei Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV Internationaal).

La expoziţie au participat salariaţi de la întreprinderile din ramura construcţiilor, lideri şi activişti sindicali, persoane implicate în realizarea proiectelor şi partenerii sociali.