CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia „SINDICONS” a organizat Conferința anuală de evaluare a activităților

20.12.2014

sindicons-1

Sindicaliștii din construcții s-au întrunit vineri, 19 decembrie curent, în cadrul conferinței anuale a Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie “SINDICONS” pentru a discuta despre situația din ramură și a evalua activitatea din anul 2014.

La lucrările Conferinței au participat delegaţi de la întreprinderile din construcţii şi producerea materialelor de construcţie, şcoli profesionale, conducerea Federației precum și cea a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

sindicons-3

Cei prezenți au audiat raportul privind activitatea Comitetului Executiv al Federației “SINDICONS” în perioada decembrie 2013-decembrie 3014, raportul de dare de seamă a Comisiei de cenzori și au discutat despre convocarea Congresului VI al Federației, care va avea loc în anul 2015. De asemenea, au fost puse în discuție și o serie de chestiuni organizatorice ce vizează activitatea Federației.

sindicons-2

Victor Talmaci, președintele Federației “SINDICONS”, a informat despre principalele activități și rezultate obținute desfășurate în perioada de referință. De asemenea, liderul sindical a comunicat despre problemele existente în ramura construcției și despre necesitatea dezvoltării dialogului social.

În context, Oleg Budza, președintele CNSM, a comunicat despre activitatea mișcării sindicale pe parcursul anului curent și a informat participanții la conferință despre succesele obținute, dar a atras atenția și asupra problemelor care urmează și necesită a fi soluționate în perioada următoare.

sindicons-4

Menționăm că Federaţia “SINDICONS” a mai organizat pentru cei prezenți la lucrările conferinței și un seminar de instruire.

În componența Federaţiei “SINDICONS” sunt 107 organizații sindicale primare, cu un număr de peste 10 mii de membri. Federaţia “SINDICONS” este parte a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Departamentul Informațional al CNSM