CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația ”SINDICONS” a marcat Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă din 2020 cu acțiunea „STOP COVID-19”

30.04.2020

Federația ”SINDICONS” a organizat o serie de acțiuni la nivel de întreprinderi cu sloganul ”STOP COVID 19”, ținând cont de provocările actuale în lupta cu COVID-19 și de criza globală. Acțiunea a urmărit conştientizarea şi informarea salariaților de la întreprinderile din ramura construcțiilor și industria materialelor de construcție privind măsurile pentru prevenirea și controlul riscului de contagiune la locul de muncă. Totodată, salariații din construcții manifestă solidaritatea față de toți lucrătorii medicali care se află în prima linie.

În acest context, Victor Talmaci, președintele Federației ”SINDICONS” a menționat că „pe alocuri nu se acordă prea multă atenție acestei pandemii, așa este construit omul și cu bune și cu rele. E multă panică în societate, la locurile de muncă nu este atât de ușor să respecți regulile cu strictețe chiar și atunci când ești bine asigurat, or angajatorul cere respectarea obligațiunilor de serviciu concomitent cu respectarea cerințelor de igienă și securitate la locul de muncă. Iată de ce specialiștii pe securitatea muncii trebuie să fie mai precauți, mai pe lângă oameni și chiar cu cerințe mai mari față de aceștia. Și noi asta urmărim și explicăm salariaților și angajatorilor, ca împreună să fie cit mai responsabili. Să ne deprindem ca și pe viitor, la locul de muncă să avem asigurat echipament necesar, dezinfectanți, să fim mai curați și mai sănătoși.”

La începutul fiecărui an, Federația ”SINDICONS” demarează un program amplu de instruire a responsabililor de securitatea și sănătatea în muncă și a membrilor comitetelor SSM de la întreprinderile din sector în vederea obținerii de noi cunoștințe și abilități în aplicarea prevederilor actelor normative ce reglementează procesele de securitate la locul de muncă și sensibilizarea asupra nivelului de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative ce reglementează activitățile specifice securității și sănătății în muncă.

În fiecare an, pe data de 28 aprilie, Organizația Internațională a Muncii sărbătorește Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă pentru a promova la nivel mondial prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale. Este o campanie de sensibilizare menită să concentreze atenţia internaţională asupra tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor şi deceselor legate de muncă.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova