CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

(VIDEO) Federația „SINDICONS„ a făcut bilanțul activității din ultimii cinci ani și a stabilit obiectivele pentru perioada următoare

18.09.2015

IMG_4362

Sindicaliștii din construcții s-au întrunit joi, 17 septembrie, în cadrul Congresului VI al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS”, pentru a discuta despre problemele din ramură, pentru a face totalurile ultimilor 5 ani de activitate, dar și pentru a trasa direcțiile prioritare pentru perioada 2015-2020. Totodată, delegații au ales noua conducere a structurii.

Victor Talmaci, președintele reales al Federației ”SINDICONS”, a apreciat aportul considerabil al Comitetului Executiv al Federației la elaborarea și adoptarea proiectelor de acte legislative și normative, cum sunt: proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii, Codul practic în ramura construcții ”Sistemul-tip de normare a muncii în construcții”, Convenția pentru modificarea și completarea Convenției colective (nivel național) nr. 2 cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești în construcții.

Totodată, consideră liderul sindical, specialiștii Federației ”SINDICONS” au intervenit activ și cu profesionalism întru ajutorarea comitetelor sindicale pe diverse chestiuni, inclusiv la soluționarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colective de muncă.

Delegații la Congres au discutat și despre problemele cu care se confruntă salariații din ramură.

”Problema gravă a sectorului nostru rămâne rata mare de ocupare informală, fapt ce ne împiedică să asigurăm o bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților din această ramură. Astfel, în vederea  diminuării fenomenului muncii ”la negru” și achitării salariilor ”în plic”, considerăm necesar de a înăspri sancțiunile împotriva agenților economici care activează în economia informală”, a spus Talmaci.

În alt context, președintele Federației ”SINDICONS”, a menționat că Parlamentul Republicii Moldova trebuie să ratifice cât mai curând Convenția Organizației Internaționale a Muncii Nr. 167, ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă, pentru a reduce numărul accidentelor de muncă și a îmbunătăți condițiile de muncă în ramura construcțiilor.

Sindicaliștii au mai vorbit despre rezultatele negocierilor cu partenerii sociali, necesitatea intensificării dialogului social, organizarea odihnei copiilor, organizarea activităților de instruire a membrilor de sindicat, promovarea în societate a valorilor sindicalismului autentic, îmbunătăţirea şi diversificarea metodelor de lucru ale structurilor sindicale.

De asemenea, aceștia au trasat direcțiile prioritare de activitate pentru perioada 2015-2020.

La lucrările Congresului a participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii activului sindical al Federației ”SINDICONS” și invitați din străinătate.

Federaţia “SINDICONS” are circa 7000 de membri și este parte a CNSM.

Departamentul Informațional al CNSM