CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova a făcut un bilanț al activității în anul 2014

20.12.2014

drumuri

Membri ai Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova (FSTD) s-au întrunit  vineri, 19 decembrie curent, în cadrul unei ședinţe a Comitetului Executiv și activului sindical pentru a face un bilanţ al activităţii sindicatului de ramură în anul 2014.

În cadrul ședinței au fost examinate chestiuni de ordin profesional ce țin de activitatea din sectorul de transport auto, inclusiv de călători şi revizuirea cadrului legislativ în acest domeniu. De asemenea, au fost analizate subiecte ce se referă la salarizarea drumarilor şi asigurarea cu volume de lucru, procesul de reorganizare în acest domeniu și atragerea cadrelor tinere, absolvenți ai instituțiilor de învățământ în acest proces de activitate,precum si subiecte despre situația din gări, stații auto şi problemele ce se referă la respectarea Codului Muncii.

Boris Rojnevschi, președintele Sindicatului de ramură, a informat despre activitatea organelor de conducere a Federației pe parcursul anului curent în promovarea intereselor transportatorilor şi drumarilor în cadrul Comisiilor de negocieri şi consultări colective la nivel naţional şi ramural, Comisiei Naţionale de Securitate a Circulaţiei Rutiere, ca membru din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Consiliului Naţional de Dirijare a Fondului Rutier, Comisiei Naţionale de repartizare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale, ale Confederaţiei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT) ca membrul comisiei ș.a.

Sindicaliştii au pus în discuţie întrebări de ordin social-economic, impactul prezenței economiei tenebre și consecințele negative ale acestui fenomen, au discutat despre legislația imperfectă în domeniul salarizării ce provoacă practica achitării salariilor ”în plic”, inclusiv subiecte despre asigurări sociale, pensionare și asistență medicală.

Totodată, s-a atras atenţia la aspecte ce ţin de protecţia juridică a salariaţilor, parteneriatul social, securitatea şi sănătatea în muncă precum şi la alte subiecte organizatorice.

La ședință s-a discutat despre nivelul informațional în cadrul structurilor sindicale, despre instruirea activului sindical, motivarea apartenenţei la sindicat, abonarea centralizată a organizaţiilor membre la ziarul “Vocea Poporului” pentru anul 2015, precum și organizarea tratamentului balneo-sanatorial și desfășurarea odihnii copiilor în vara anului 2014, precum și despre disciplina financiară a organizațiilor membre.

La ședinţa Comitetului Executiv a fost examinat și proiectul Planului de activități și măsuri pentru anul 2015, ce include adoptarea unor Hotărâri privind petrecerea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri în organizațiile primare în anul 2015, cu respectarea Regulamentul stabilit, pregătirea și petrecerea Congresului V de dare de seamă și alegeri al FSTD, preconizat pentru luna septembrie 2015.

În context, activul sindical a accentuat în mod repetat despre rolul strategic al ramurii în dezvoltarea economiei naţionale şi necesității promovării unui dialog constructiv și eficient în cadrul parteneriatului social. Liderul sindical a îndemnat organizaţiile sindicale primare să fie mai active pentru a contribui cât mai eficient la soluţionarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat la locul de muncă.

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova