CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația Sindicatelor Sindlex – Parteneriatul social constructiv produce doar plusvaloare instituţională

02.08.2019

Foto: sindlexmd.com

Foto: sindlexmd.com

La data de 31 iulie a.c. conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut o întrevedere cu viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne dl Andrei Nastase în contextul derulării parteneriatului şi dialogului social, şedinţă la care au fost discutate un şir de subiecte ce ţin de domeniul drepturilor social-economice şi de muncă ale angajaţilor din Ministerul Afacerilor Interne.

În cadrul discuţiilor au fost vizate compartimente şi politici în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special; necesitatea amendării unor prevederi ale Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018, în special a anexei nr.6 a Legii în cauză, la necesitatea de a elimina moratoriul temporar pentru funcțiile vacante, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1281 din 26.12.2018; suprasolicitarea fizică şi psihică  a personalului ca rezultat al unui număr substanţial de funcţii vacante; plata muncii suplimentare şi necesitatea prevederii în bugetul electoral a mijloacelor financiare predestinate pazei buletinelor de vot şi asigurării ordinii publice în secțiile de votare.

Un subiect sensibil, dar actual, a fost discutat în vederea revocării indicaţiei privitor la interdicţia emiterii ordinelor şi dispoziţiilor privind plata cumulării atribuţiilor de funcţii.

Sporirea garanţiilor sociale ale angajaţilor MAI prin introducerea unui drept necesar, inspirat din practica internaţională, şi anume cel de norma de hrană, va contribui doar la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţia sănătăţii  personalului  din cadrul MAI.  Completarea art. 42 al Legii nr.288/2016  cu acest drept  vine în  condiţiile grijii faţă de angajaţii săi.

Achiziţionarea echipamentului calitativ şi cantitativ, a armamentului performant, modernizarea parcului auto şi a patrimoniului imobiliar vor crea condiţii de muncă calitative la nivelul standardelor internaţionale, au  remarcat ambele părţi ale discuţiilor.

Urmează continuitate şi conlucrare multidimensională în compartimentul ce vizează tema discuţiilor.

Pe final, dl ministru Andrei Nastase a menționat despre necesitatea conlucrării dintre sindicate şi minister, inclusiv prin intermediul şefilor de arme şi preşedinţii de sindicat pentru sporirea calităţii muncii şi odihnei funcţionarilor publici cu statut special.

Urmează activităţi comune şi propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul de referinţă.

Sursa: https://sindlexmd.comDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova