CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federația Sindicală a Feroviarilor și Î.S. “Calea Ferată din Moldova” au semnat un nou Contract colectiv de muncă

29.06.2021

29064123_1689978821091715_792243024314190929_o-1

În urma negocierilor în cadrul Comisiei pentru dialog social, Federația Sindicală a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFRM) și Î.S. “Calea Ferată din Moldova” au semnat un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2021-2026. Prin intermediul acestui Contract, părțile au convenit să contribuie la asigurarea garanțiilor economice și sociale minime și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale salariaților și ale angajatorului, precum și în scopul promovării parteneriatului social la nivelul întreprinderii, conducându-se de prevederile Codului Muncii, Legea cu privire la Sindicate, precum și alte prevederi ale legislației naționale.

Din partea administrației întreprinderii, documentul a fost semnat de Oleg Tofilat, director general al Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, iar din partea sindicatelor – de Ion Zaporojan, președinte al FSFRM. Contractul colectiv de muncă este încheiat pentru 5 ani, de la 1 iulie 2021 până la 30 iunie 2026 și intră în vigoare de la data stabilită în contract – 1 iulie 2021. Prevederile Contractului colectiv de muncă includ drepturile și obligațiile părților privind condițiile generale de muncă și alte relații sociale la întreprindere.

Contractul colectiv de muncă conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, securitatea și sănătatea în muncă, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională, dar și garanții sociale destinate salariaților, membri de sindicat.

Documentul prevede procedura de stabilire și revizuire a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, modalitatea de funcționare a sistemului tarifar de retribuire a muncii, salarizarea persoanlului care activează în condiții de muncă vătămătoare, fiind stabilite totodată diverse categorii de sporuri și adaosuri la salariu.

Rеmunеrаrеа muncii salariaților se efectuează în conformitate cu legislația, calitatea, calificarea, competența profesională, volumul și complexitatea luсrărilог се revin funcției deținute. Contractul mai prevede premii реntru rezultatele activității сurеntе.

Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie și în mărime deplină a sumei salariului calculat, dacă reținerea acestuia a constituit cel puțin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar.

Contractul colectiv de muncă mai prevede clauze cu privire la relații de muncă și garanția ocupației, acordarea unor servicii medicale și întremarea salariaților, sporuri pentru vechime în muncă, garanțiile activității sindicatului și mecanismul de interacțiune a sindicatului cu angajatorul.

Amintim că, în contextul situației legate de restanțele la plata salariilor acumulate pentru mai multe luni, care au prejudiciat interesele a celor circa 6500 salariați ai întreprinderii, sindicatul de ramură în repetate rînduri s-a adresat autorităților pentru a soluționa problema data și a organizat mai multe acțiuni de protest, cerînd demisia conducerii întreprinderii. Potrivit noii conduceri a întreprinderii, la moment se lucrează asupra problemei legate de restanțele la salarii care urmează a fi achitate până la sfârșitul anului curent. Precizăm că, restanțele salariale la Î.S. “Calea Ferată din Moldova” se cifrează la peste 100 mln de lei.

Foto: www.newsin.md

Departamentul mass-media și relații internaționale