CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a semnat un Acord adițional cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

30.06.2018

003

Un Acord adițional la Convenția Colectivă  la nivel de ramură pentru anii 2016-2020 a fost semnat recent de către Ghenadie Donos, președintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) din Republica Moldova, și Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), prin care se urmărește asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor din ramură şi a salariaţilor, membri ai FSEȘ.

În acest context, Ghenadie Donos s-a referit la cele mai importante prevederi ale Acordului adițional. Una dintre cele mai mari realizări ale sindicatului de ramură, obținute în procesul negocierilor, o reprezintă clauza privind majorarea cu 7 zile calendaristice a concediului suplimentar pentru personalul care activează în cadrul creșelor, grădinițelor de copii și centrelor comunitare de educație timpurie, precum director, educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist, surdopedagog, tiflopedagog, oligofrenopedagog.

La fel, s-a reușit reglementarea duratei concediului de odihnă anual pentru asistentul educatorului care, în afară de 28 de zile de concediu anual, poate beneficia de încă 7 zile calendaristice de concediu suplimentar. S-a stabilit că încadrarea în câmpul muncii a personalului didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire se va realiza prin încheierea contractului individual de muncă.

Monica Babuc a menționat importanța cooperării dintre MECC și FSEȘ, remarcând acțiunile întreprinse pentru redresarea situației din domeniul educației, încât acestea să fie resimțite de către salariați. „Obiectivul nostru, al tuturora, este promovarea unui dialog deschis şi constructiv în scopul îmbunătățirii actualului cadru normativ, care urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor din domeniul educației”, a subliniat ministrul.

Ar fi de menționat că în prezent partenerii sociali au convenit la o nouă rundă de discuții și negocieri privind o nouă anexă la Convenția Colectivă în domeniul cercetării științifice și inovării, care va reglementa relațiile de muncă în mediul academic și al cercetării.

Către final, părțile semnatare au convenit continuarea dialogului și conlucrarea privind identificarea soluțiilor pentru redresarea situației din sistemul educațional.

 Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova