CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Federaţia „SIBA” contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă

11.12.2013

siba

Câştigătorii concursului „Cea mai bună întreprindere din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, desfăşurat de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări (SIBA), au fost desemnaţi recent în cadrul unei ceremonii organizate în acest scop la Institutul Muncii. Cele trei diplome de merit şi premii de valoare au revenit organizaţiilor sindicale de la Moldindconbank, Moldova Agroindbank şi Banca de Economii.

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă a fost şi rămâne un obiectiv prioriar pentru Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări, a menţionat preşedintele acesteia, Victor Onici. „O bună parte dintre angajaţi, cum sunt casierii, încasatorii, şoferii, lucrătorii depozitelor de valori antrenaţi în sortarea, calcularea şi transportarea numerarului activează în permanenţă în condiţii cu risc sporit”, a specificat  Victor Onici.

Concursul a fost desfăşurat pe tot parcursul acestui an, iar la etapa iniţială a fost făcută o cercetare în mai multe organizaţii privind respectarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost depistate mai multe abateri de la acest document. În consecinţă, au fost întreprinse acţiuni de constituire a peste 100 de comitete pentru securitate şi sănătate în muncă în cadrul instituţiilor bancare şi de asigurări, precum şi a subdiviziunilor acestora.

Totodată, pe parcursul anului au fost organizate două seminare de instruire pentru cei 51 de membri noi ai comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, axate pe rolul sindicatelor şi respectarea normelor minime de protecţie a muncii. De asemenea, au fost editate şi distribuite angajaţilor pliante şi alte materiale informative, care descriu riscurile potenţiale la locul de muncă şi măsurile de atenuare sau eliminare a lor.

La concurs au participat 13 comitete sindicale, opt bănci comerciale şi cinci companii de asigurări. Totalurile concursului au fost efectuate de către o comisie specială, care a inculs şi specialişti ai Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Principalii parametri de performanţă au fost: lipsa accidentelor de muncă din vina angajatorului, confirmarea cheltuielilor pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, asigrarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie. Printre aceştia se mai numără: evaluarea factorilor de risc, instruirea personalului şi a conducătorilor, crearea  comitetor pentru securitate şi sănătate în muncă, existenţa instrucţiunilor în domeniu etc.

Victor Onici a specificat că cele mai vizibile măsuri de îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii în muncă au fost instalarea de climatizoare, aprovizionarea cu apă din contul angajatorilor, renovarea sistemelor de ventilare şi iluminare, a instalaţiilor sanitare etc. În acelaşi timp, toţi salariaţii care lucrează în condiţii cu riscuri profesionale sporite sau peste 700 de persoane au fost asigurate din contul angajatorilor.

Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Andrei Adam, a opinat că acest concurs a contribuit la intensificarea activităţii comitetelor sindicale. Prin intermediul acestuia, liderii sindicali au acumulat mai multă experienţă în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă în corespundere cu cerinţele în domeniu.

Andrei Adam a constatat că majoritatea liderilor sindicali s-au implicat activ în acest proces, au înaintat propuneri de consolidare a securităţii şi sănătăţii în muncă, au participat la vizitele efectuate pe la întreprinderi, au verificat şi confirmat schimbările pozitive obţinute. „Mai rămân încă suficiente probleme de rezolvat, majoritatea datorate cunoaşterii insuficente a legislaţiei noi sau a modificărilor operate la aceasta, dar este important că sunt făcute eforturi constante în această direcţie”, a conchis şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor.

Concursul a cuprins circa 90 la sută din organizaţiile sindicale din cadrul instituţiilor bancare şi de asigurări. Activităţile în cauză au fost desfăşurate cu asistenţa Conederaţiei Sindicatelor Creştine din Olanda în cadrul proiectului „Planificare, monitoriare şi evaluare”. Scopul general al acestora este asigurarea dreptului salariaţilor la protecţia şi igiena muncii.

Pe viitor, concursuri similare urmează a fi organizate la fiecare doi ani.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova