CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Eliminarea factorilor de risc, condiție primordială pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale

14.11.2017

IMG_7696

”Cunoașterea și evaluarea exactă a riscurilor profesionale la fiecare loc de muncă este principalul obiectiv al activităților de prevenire a accidentelor și bolilor profesionale”, a punctat Oleg Budza, președintele CNSM, în debutul atelierului de lucru cu tema ”Evaluarea riscurilor profesionale la nivel de unitate”, care s-a desfășurat astăzi în incinta Institutului Muncii al CNSM, la care au participat specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul centrelor național-ramurale, persoane responsabile în domeniul respectiv de la unitățile economice.

În opinia dumnealui, riscurile profesionale întâlnite în practică sub formă de factori de risc se pot transforma în orice moment în accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale sau catastrofe industriale ca urmare a perturbării instantanee a procesului de muncă din cauza disfuncționalității sistemului.

Oleg Budza a avertizat că accidentele de muncă sau îmbolnăvirile profesionale produc  grave traume fizice, psihice și sociale, care afectează viața de familie din pricina suferințelor produse și, în egală măsură, acestea afectează agenții economici.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a menționat că evenimentul de astăzi este extrem de important, deoarece realitatea arată că la crearea locurilor noi de muncă nu totdeauna se acordă atenția cuvenită securității și sănătății în muncă. Astfel încât, prin organizarea acestui eveniment s-a urmărit instruirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă din sindicatele de ramură ca, într-un final, să se asigure condiții normale de lucru la locul de muncă. Or, a concluzionat dumnealui, se dovedește că nu la toate întreprinderile se acordă suficientă atenție pentru eliminarea factorilor de risc.

Elena Carchilan, șefă a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, crede că atelierul axat pe evaluarea riscurilor profesionale la nivel de unitate este de o importanță primordială, deoarece la 27 octombrie, curent, au intrat  în vigoare modificările la Codul Contravențional al RM, potrivit cărora, în cazul în care nu sunt eliminați factorii de risc, angajatorii ar putea fi amendați cu sume de 5000-10000 de lei. De aceea, sindicatele își propun să întreprindă măsuri, încât locurile de muncă să corespundă cerințelor minime de securitate, orice loc de muncă să fie evaluat în prezența persoanei care activează la locul respectiv de muncă.

Participanții la atelier, a mai precizat Elena Carchilan, sunt familiarizați cu metodele și tehnicile de evaluare a riscurilor profesionale, cu modul de întocmire a Planului de protecție și prevenire, vor obține competențe de evaluare a factorilor de risc, pentru ca ulterior să fie în măsură să aleagă echipamentele adecvate de protecție și să contribuie la amenajarea locurilor de muncă.

Participanții la atelier au avut posibilitatea să studieze experiența colegilor de peste Prut în ce privește evaluarea riscurilor profesionale, ce ține de metodele și tehnicile utilizate de aceștia, precum și de principiile de selectare a măsurilor de protecție și prevenire. O prezentare în acest sens a făcut Doru Darabont, doctor inginer, director general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabont” din București, care a remarcat că instituția pe care o conduce are o bogată experiență în domeniul evaluării riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională.

Dumnealui a relatat că anume acest institut a elaborat metoda utilizată în prezent în peste 99 la sută din întreprinderi din România, care se bazează pe 4 componente ale sistemului de muncă: executant, sarcina de muncă, mijloacele de producție și mediul de muncă. Însă, nici această metodă, a precizat Doru Darabont, nu este tocmai perfectă. Se constată că există o serie de riscuri care scapă acestei metode, precum riscurile noi și emergente, psihosociale, riscurile legate de tehnologiile moderne și cele vechi. Dar, a ținut să ne bucure dumnealui, se află într-o fază avansată o versiune modernă a acestei metode, care va fi pusă la dispoziția întreprinderilor într-un viitor apropiat.

Expertul local, Efim Olaru, doctor, conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, le-a vorbit participanților la atelier despre factorii de risc profesional care sunt generați de pericole, despre modul cum se realizează fișa de evaluare a locului de muncă.

 Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM