CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Eficientizarea dialogului social, o prioritate a membrilor Comisiei tripartite

26.11.2019

IMG_4933

După o pauză de un an de zile, în urma solicitărilor repetate adresate Guvernului de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a fost reluată. Membrii Comisiei tripartite au examinat luni, 25 noiembrie curent, mai multe chestiuni legate de politicile social-economice care urmează a fi derulate la nivel național în anul 2020.

“Ne bucură că activitatea CNCNC a fost relansată. Există foarte multe subiecte pe care trebuie să le examinăm, să abordăm problemele cu care se confruntă întreaga societate și să identificăm soluții împreună cu partenerii sociali. Pledăm pentru fortificarea dialogului social, iar cea mai bună cale pentru a depăși problemele existente este cea a negocierilor. Sperăm în continuare că activitatea CNCNC va fi eficientă și vom avea un dialog constructiv”, a subliniat Oleg Budza, președinte al CNSM.

Cei prezenți, au examinat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (politica fiscală și vamală pentru anul 2020), proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru  anul 2020, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.

Responsabilii din cadrul ministerelor de resort au prezentat membrilor Comisiei proiectele menționate, detalii despre prognoza indicatorilor macroeconomici, indicatorii bugetului public național, structura veniturilor și a cheltuielilor, informații despre alocații sociale, aplicarea mecanismului de salarizare, etc. Acestea au fost supuse discuțiilor și dezbaterilor, ulterior fiind susținute de către membrii CNCNC, iar unele propuneri de îmbunătățire urmează a fi examinate în cadrul grupurilor de lucru sectoriale și comisiilor ramurale pentru consultări și negocieri colective.

Potrivit prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, produsul intern brut va constitui 227,9 miliarde lei, o creștere nominală cu 9,4% și creștere reală cu 3,8% în raport cu anul 2019. Totodată, salariul nominal mediu lunar va constitui 7 953 lei, o creștere nominală cu 8,7 % comparativ cu anul 2019. Fondul de remunerare a muncii se prognozează a fi 58,2 miliarde lei în 2020.

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național. Comisia națională are un rol consultativ în elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, în aplanarea situațiilor conflictuale la nivel național dintre partenerii sociali.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova