НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ

Охрана здоровья и безопасность труда

Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002
Icon
Nomenclatorul industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 06.10.1993
Icon
Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 5 februarie 2009
Icon
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008
Icon
Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice nr.123-XIV din 30 iulie 1998
Icon
Lege privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionaleDocumente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte