NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Legislative and normative acts

Icon
Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=121303&lang=ro

Icon
Convenția Colectivă Nr. 15 (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=86585&lang=ro

Icon
Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102 din 13.03.2003

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=108236&lang=ro

Icon
Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, nr. 140 din 10.05.2001

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=110520&lang=ro

Icon
Legea privind sistemul public de pensii nr.156/1998

Accesează AICI ultima versiuneDocumente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte