NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Legislative and normative acts

Icon
Legea privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 nr. 127/2020

Accesează AICI ultima versiune

Icon
CONVENŢIA COLECTIVĂ Nr. 19 din 28-02-2020 (nivel național) cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120657&lang=ro

Icon
Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți nr. 156/2019

Accesează AICI ultima versiune

Icon
Convenţia colectivă Nr. 17 din 31.07.2018 colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120655&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr. 16 din 25.06.2018 (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării

Accesează AICI

Icon
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018

Accesează AICI ultima versiune

Icon
Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj nr. 105 din 14.06.2018Documente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte