NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul II, 2016
Icon
Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul I, 2016
Icon
Sindicatele indignate de faptul că Guvernul nu a luat în considerație argumentările expuse în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective
Icon
Carnetele de muncă nu pot fi abrogate fără instituirea unui sistem de evidență alternativ, sigur și funcțional
Icon
Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la majorarea tarifelor la energia termică
Icon
Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice nr.123-XIV din 30 iulie 1998
Icon
Lege privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale